Global Prayer 16 augustus 2023
16.8.2023 15:00
-
16.8.2023 18:00
online

Iedere week op woensdag vanaf 15.00 uur (Nederlandse tijd) vindt een wereldwijde Global Prayer plaats via Zoom. Vanuit Jeruzalem, samen met mensen uit de hele wereld bidden voor Jeruzalem, de volken en de ICEJ. Doe je mee? Ga naar on.icej.org/ICEJGlobalprayer

Dit doen we volgens Jesaja 62:6-7: “Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.”