Vechten tegen antisemitisme

Christenen hebben de morele plicht om weerstand te bieden aan haat en geweld tegen welke groep dan ook, inclusief joden. Maar onze verantwoordelijkheid gaat verder dan dat. Omdat we de geschiedenis kennen van eeuwenlang door de kerk gesanctioneerd antisemitisme dat de weg vrijmaakte voor de Holocaust, moeten we in het bijzonder achter het Joodse volk staan in hun moderne strijd tegen dit kwaad.

> projecten