Een uitleg van een principe uit Gods Woord over 'Plotseling zal...' naar aanleiding van Mal. 3:1. Komt de eindtijd plotseling of waarschuwt God eerst door Zijn profetische woord? Jacob Keegstra zal drie voorbeelden uit het Oude Testament noemen en drie uit het Nieuwe Testament. Vervolgens neemt hij je mee naar Israël en de eindtijd. Deze lezing is opgenomen in Christengemeente Shekinah in Assen.