Loofhuttenfeest 2022 wordt door de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) gevierd van 9-16 oktober 2022. Kom en ga mee naar israel of zie het digitaal. Voor meer Informatie www.icej.nl/loofhuttenfeest