ICEJ Nederland post elke vrijdagavond om 19.00 uur een podcast. Een verdiepingspodcast, met een mix van interviews, studies, wekelijkse Thora-lezingen (Parasja) of over de joodse feesten. Jacob Keegstra is bijbelleraar en hij neemt je mee naar de Hebreeuwse wortels van het christelijk geloof, om ons geloof te verdiepen en te verrijken. Luister je mee?

Hoe luister ik een podcast?

Zoek op internet naar ‘podcast ICEJ Nederland’ en je vind talloze mogelijkheden onze podcasts te beluisteren.
Nog handiger: installeer een podcast-app op je smartphone, abonneer je op ICEJ Nederland en je ontvangt vanzelf een notificatie bij een nieuwe aflevering.

Overzicht podcasts

#156
#155
#154
#153 Hoe denken wij? Hebr. denken over cultuur #3
#152 Hoe denken wij? Hebr. denken over natuur #2
#151 Hoe denken wij? Hebr. denken over taal #1
#150 Grieks denken versus Hebreeuws denken #3
#149 Grieks denken versus Hebreeuws denken #2
#148 Grieks denken versus Hebreeuws denken #1
#147 Zicht op Hebr. wortels van Daniël
#146 Geloof in actie: Daniël
#145 Zicht op Hebr. wortels van Abraham
#144 Zicht op Hebr. wortels van Jakob
#143 Zicht op Hebr. wortels van Nehemia
#142 Zicht op Numeri: Bemidbar/ in de woestijn**
#141 Geloof in actie: Nehemia
#140 Zicht op Leviticus: Kedushiem/Heiligen**
#139 Hoe krijg ik geestelijke bescherming?
#138 Zicht op Hebr. wortels van Mozes
#137 Geloof in actie: Mozes
#136 Paasboodschap 2022 – Van Pesach naar Pasen
#135 De Grote Opdracht vanuit het Oude Testament
#134 De Grote Opdracht vanuit het Nieuwe Testament
#133 De joodse Jezus: gestorven als jood en komt terug als jood

#132 Zicht op Esther – Poeriemfeest
#131 Geloof in actie: Esther – Poeriemfeest
#130 De joodse Jezus: geboren en geleefd als jood
#129 Zicht op Exodus – #22 Vajakheel – En hij liet samenkomen – Over de Tabernakel **
#128 Zicht op Exodus – #21 Mozes doet voorbede **
#127 Geloof in actie: Jacob
#126 Zicht op Exodus – #19 Troema – Gave aan God **
#125 Zicht op Exodus – #18 Misjpatiem – Recht en gerechtigheid **
#124 Zicht op Exodus – #17 Jetro **
#123 Abraham – geloof in actie
#122 Herstel vóór de Wederkomst
#121 Bidden in een tijd als deze
#120 Zicht op Romeinen – Rom. 12-16 praktische uitwerking
#119 Hoe bidden voor Israël?
#118 Chanoeka
#117 Zicht op Romeinen – Rom. 11 geënt op de edele olijf
#116 De Heilige Geest en vuur *
#115 Mozes en Jezus – overeenkomsten en verschillen *
#114 Waarom is bidden voor Israël belangrijk? serie 5 redenen
#113 Zicht op Genesis – het leven van Sara **
#112 Zicht op Genesis – en God verscheen #4 Vajera **
#111 Gods plan met Israël en de volken (2)
#110 Zicht op Romeinen – Rom. 10 gerechtigheid door het geloof
#109 Zicht op Romeinen – Rom. 9 voorrechten van Israël
#108 Zicht op Romeinen – introductie
#107 Waarom is het Loofhuttenfeest belangrijk?
#106 Waarom is Jeruzalem een speciale stad?
#105 Waarom is Israël voor God belangrijk?
#104 Hoe lees ik de Bijbel vanuit Hebreeuwse context? Nieuwe Testament 
#103 Hoe lees ik de Bijbel vanuit Hebreeuwse context? Geschriften
#102 Hoe lees ik de Bijbel vanuit Hebreeuwse context? Profeten 2
#101 Hoe lees ik de Bijbel vanuit Hebreeuwse context? Profeten 1
#100 Hoe lees ik de Bijbel vanuit Hebreeuwse context? Thora
#99 Mozes en de Thora van Israël (deel 2)
#98 Mozes en de Thora van Israël (deel 1)
#97 Houd de lamp brandende
#96 Jezus, de Messias
#95 Jezus, de Hogepriester
#94 Jezus, de profeet
#93 Over de Heilige Geest – deel 6 (slot)
#92 Over de Heilige Geest – deel 5 (Vrucht van de Geest)
#91 Over de Heilige Geest – deel 4
#90 Overvloedige oogst
#89 Over de Heilige Geest – deel 3 (Gaven van de Geest)
#88 Over de Heilige Geest – deel 2
#87 Over de Heilige Geest – deel 1 (Beloften van de Geest)
#86 Grieks versus Hebreeuws denken – deel 1
#85 De landbelofte aan Israël
#84 Van Pesach naar Pasen
#83 Pesach – Uitleg Sedermaaltijd
#82 De crisis overwinnen
#81 Vayikra – En Hij riep **
#80 Grieks versus Hebreeuws denken – deel 3
#79 Ki Tisa – Als gij telt – Parasja **
#78 Grieks versus Hebreeuws denken – deel 2
#77 Gods grote verbonden – Verbond met David
#76 Gods grote verbonden – Verbond met Jezus
#75 Gods grote verbonden – Verbond met Mozes
#74 Gods grote verbonden – Verbond met Abraham 2
#73 Gods grote verbonden – Verbond met Abraham
#72 Gods grote verbonden – Verbond met Adam/Noach
#71 De Jordaan oversteken
#70 Bereid de weg voor op de komst van de Heer
#69 Advent: verwachting van het Koninkrijk
#68 Chanoeka: feest van het Licht
#67 Advent: verwachting van de Koning
#66 Advent: over de wederkomst van Jezus
#65 Wie is Jezus? Heer van de Gemeente (#6)
#64 Wie is Jezus? Messias van Israël (#5)
#63 Wie is Jezus? Zoon van David (#4)
#62 Wie is Jezus? Zoon van Abraham (#3)
#61 Wie is Jezus? Zoon van mensen (#2)
#60 Wie is Jezus? Zoon van God (#1)
#59 Jezus de Messias van Israël, samenvatting
#58 Jezus, de Bruidegom
#57 Jezus, de Koning
#56 Jezus de (hoge-)priester
#55 Jezus, de profeet
#54 Gods woord is Een – over Openbaring *
#53 Gods Woord is Een – over de zendbrieven *
#52 Gods Woord is Een – over de brieven van Paulus *
#51 Gods Woord is Een – over de Evangelien deel 2 *
#50 Gods Woord is Een – over de Evangelien deel 1 *
#49 Gods Woord is Een – over de Feestrollen *
#48 Gods Woord is Een – over de Psalmen *
#47 Gods Woord is Een – over de Profeten deel 2 *
#46 Gods Woord is Een – over de Profeten deel 1 *
#45 Gods Woord is Een – over de Thora deel 2 *
#44 Gods Woord is Een – over de Thora deel 1 *
#43 Sjelach – Zend voor u uit **
#42 Geestelijke strijd
#41 Tekenen van Hoop vanuit de Psalmen
#40 Wekenfeest – een overvloedige oogst
#39 Geestelijke lessen uit de natuur – slotdeel *
#38 Behar – op de berg **
#37 Geestelijke lessen uit de natuur 2 *
#36 Geestelijke lessen uit de natuur 1 *
#35 Tazria**
#34 Geloof en werken
#33 Van Pesach naar Pasen
#32 Pesach, uitleg Sedermaaltijd
#31 En Hij riep Mozes naar de tent**
#30 Bijbels ABC, slot
#29 Wanneer je neemt**
#28 Poerim – Het verhaal van Esther
#27 Bijbels ABC, deel 2 *
#26 Bijbels ABC, Alef en Tav *
#25 Jethro **
#24 God laat zijn volk gaan uit Egypte*
#23 Kom **
#22 Bouwen aan Gods koninkrijk
#21 Jeruzalem de stad van God, Nieuwe Testament
#20 Jeruzalem de stad van God, Oude Testament
#19 Geestelijke vernieuwing
#18 Waarom Israël?
#17 Advent – over de Wederkomst van Jezus
#16 En Jakob stuurde boden uit naar Ezau **
#15 Het koninkrijk van God
#14 God is getrouwd met Israël
#13 Het leven van Sara **
#12 God verscheen aan Abraham **
#11 Alle zegen via Israel gekregen
#10  Noach en de regenboog van de belofte **
#9 Principes van God uit Genesis **
#8 Het herstel van de (loof)hut van David
#7 Houd de lamp brandende
#6 Grote Verzoendag – inkeer tot vergeving
#5 Bazuinenfeest – oproep tot inkeer
#4 Wederkomst van Jezus deel 3: Jezus de Koning *
#3 Wederkomst van Jezus deel 2: Jezus de Wetgever *
#2 Wederkomst van Jezus deel 1: Jezus de Rechter *
#1 Het werk van de ICEJ. Een interview

* Lezingen serie opgenomen samen met Henk van Zon Ministries.
** Lezingen van de wekelijkse Thora lezingen (Parasja).

Luister naar onze podcast