Holocaust-overlevenden

Ongeveer een vierde van Israëls ongeveer 193.000 Holocaust-overlevenden leeft onder de armoedegrens en nog veel meer lijden aan ziekte en eenzaamheid. In 2009 is de ICEJ een samenwerking aangegaan met een lokale liefdadigheidsinstelling om speciaal voor hen een thuis te bieden. Dit unieke gezamenlijke project tussen christenen en joden biedt voorzieningen voor begeleid wonen en een warme gemeenschap van liefdevolle medewerkers en vrijwilligers die hen omringen en in hun dagelijkse behoeften voorzien.

> projecten