De International Christian Embassy Jerusalem afdeling Nederland (ICEJ) respecteert uw privacy en recht om persoonsgegevens te controleren. Hierbij de privacyverklaring van persoonsgegevens die wij verzamelen en waarom.

Persoonsgegevens die door de ICEJ afdeling Nederland worden verwerkt

De ICEJ afdeling Nederland informeert haar relaties via diverse media zoals per e-mail, post, telefoon, website en/of sociale media. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw betaalgegevens

Verwerking van uw gegevens

De ICEJ afdeling Nederland verwerkt alleen uw persoonsgegevens wanneer u heeft aangegeven deze gegevens met ons te delen, en voor zover deze noodzakelijk zijn ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aan u verzenden van digitale en papieren nieuwsbrieven
 • Voor opgeven en bijwonen van lezingen, conferenties, reizen en werkvakanties 
 • Voor het versturen en betalen van bestellingen
 • Het incasseren van eenmalige of doorlopende incasso giften en bestellingen (promotiemateriaal betreffende de visie van de ICEJ)
 • Bij informatieve doeleinden bij het invullen van een formulier

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of middels een aanmeldformulier, SEPA-machtiging automatische incasso, toezeggingsformulier, overeenkomst periodieke gift (Belastingdienst) of een telefoongesprek. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken (donatie, deelname aan een activiteit of programma).

Delen van persoonsgegevens en beveiliging

Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wij bewaren uw gegevens voor zolang dat nodig is om onze afspraken na te komen. Na beëindiging van deze afspraken zullen uw gegevens nog maximaal 7 jaar (wettelijke termijn) bewaard worden en vervolgens vernietigd worden.

De ICEJ afdeling heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Met de bedrijven die onze software leveren en onze drukker, hebben we afspraken gemaakt om via beveiligde systemen de gegevens te versturen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

De ICEJ website maakt gebruik van cookies van locaties.

In het email programma kan worden bekeken welke linken worden geopend. Op deze wijze kan de ICEJ afdeling Nederland haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op u interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor de ICEJ meer gericht specifieke doelgroepen kan benaderen.

Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die  ICEJ van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken, te wijzigen of te verwijderen, tenzij ICEJ deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering kenbaar maken via onderstaand contactformulier.
De ICEJ email heeft een eigen digitaal systeem om zich te laten uitschrijven.

Vragen over privacyverklaring

De ICEJ afdeling Nederland behoudt het recht om haar privacyverklaring te wijzigen. Onze contactgegevens voor vragen/opmerkingen/klachten m.b.t. privacy en verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting Int. Chr. Embassy Jerusalem Afd. Nederland
Postbus 40180
8004 DD Zwolle

Privacyverklaring bijgewerkt op 1 juli 2023.

Contactformulier

 • Door het invullen van dit formulier gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.