In VEZ Centrum Zwolle wordt elke tweede zaterdag van de maand een themaochtend georganiseerd door ICEJ Nederland in samenwerking met de VEZ. De onderwerpen van de themaochtenden zijn heel divers.

De eerstvolgende themaochtenden

De eerstvolgende themaochtend is op zaterdag 13 april met als Thema: Uitleiding en Bevrijding. Jacob & Hennie Keegstra zullen spreken.

Het nieuwe boek: Zicht op Verborgeא Parels geschreven door Hennie en Jacob Keegstra is op die dag ook verkrijgbaar.

Aanmelden en informatie

De toegang is vrij, maar aanmelden is wenselijk i.v.m. de catering. Graag voor donderdagavond 24:00 uur via dit formulier. Adres VEZ Centrum: Rieteweg 12 in Zwolle.
Tip: Geef je op voor meerdere zaterdagen.

Programma van een themaochtend

10.00  Inloop en koffie
10.30  Thema door sprekers Jacob & Hennie Keegstra
11.30  Voorbede en proclamatie voor Israël, Midden-Oosten en Nederland
12.00  Vragenronde over het thema
12.15  Gezamenlijke lunch
13.00  Einde programma

Video’s themaochtenden van afgelopen seizoen