In VEZ Centrum Zwolle wordt elke tweede zaterdag van de maand een themaochtend georganiseerd door ICEJ Nederland in samenwerking met de VEZ. De onderwerpen van de themaochtenden zijn heel divers.

De eerstvolgende themaochtenden

De eerstvolgende themaochtend is op zaterdag 14 september 2024. Het Thema is nog niet bekend. Jacob Keegstra zal spreken.

Het nieuwe boek: Zicht op Verborgeא Parels geschreven door Hennie en Jacob Keegstra is op die dag ook verkrijgbaar.

Aanmelden en informatie

De toegang is vrij, maar aanmelden is wenselijk i.v.m. de catering. Graag voor donderdagavond 24:00 uur via dit formulier. Adres VEZ Centrum: Rieteweg 12 in Zwolle.
Tip: Geef je op voor meerdere zaterdagen.

Programma van een themaochtend

10.00  Inloop en koffie
10.30  Thema door spreker(s)
11.30  Voorbede en proclamatie voor Israël, Midden-Oosten en Nederland
12.00  Vragenronde over het thema
12.15  Gezamenlijke lunch
13.00  Einde programma

Data nieuwe seizoen: Tweede zaterdag van de maand
Zaterdag 12 oktober 2024
Zaterdag 9 november 2024
Zaterdag 11 december 2024

Van de onderwerpen zijn prachtige video’s gemaakt. Bekijk onze rijke collectie lezingen op ons YouTube-kanaal en/of Podcast.

Video’s themaochtenden van afgelopen seizoen