De ICEJ Israël geeft vanuit Jeruzalem elke week op donderdag een webinar met een actueel thema.
Elke woensdag is er wereldwijd gebed vanuit Jeruzalem (Global Prayer). Verder is er elke Hebreeuwse maand een week gebed (Rosh Chodesh). Blijf zo op de hoogte van alles wat er gebeurt in Israël en bid mee.

ICEJ webinar

Elke donderdag om 15.00 uur Nederlandse tijd! Een ICEJ webinar gaat dieper in op een groot aantal onderwerpen met betrekking tot Israël, zoals politiek, achtergronden en ons werk in Israël. Zorg ervoor dat u afstemt op on.icej.org/ICEJWebinar.

Wekelijkse Global Prayer

Iedere week op woensdag vanaf 15.00 uur (Nederlandse tijd) vindt een wereldwijde Global Prayer plaats via Zoom. Vanuit Jeruzalem, samen met mensen uit de hele wereld bidden voor Jeruzalem, de volken en de ICEJ. Doet u mee? Dit doen we volgens Jesaja 62:6-7: "Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd."

Rosh Chodesh

"En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE (Jesaja 66:23, HSV). Elke maand bidden we als de nieuwe maan aanbreekt. Rosh Chodesh, een wereldwijd gebed en een aantal dagen lang. Elk land is op een bepaalde tijd aan de beurt. Raadpleeg onze agenda voor de Nederlandse tijden.