ICEJ Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn uw giften onder voorwaarden aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. ICEJ Nederland is als volgt ingeschreven:

Naam: Stichting International Christian Embassy Jerusalem, afd. Nederland
RSIN-nummer: 6765117
KvK-nummer: 41189031

Transparantie en verantwoording

Wij zijn verplicht om informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording te publiceren. Deze informatie kunt u in onderstaande PDF lezen en/of downloaden.