De ICEJ-medewerkers zijn afkomstig uit meer dan een dozijn verschillende landen en spreken evenveel talen. Ze vertegenwoordigen een gevarieerde dwarsdoorsnede van educatieve, familie- en culturele achtergronden. Allen zijn echter verenigd met één enkel doel om het Koninkrijk van God in deze dagen in de wereld gemanifesteerd te zien en om het bijbelse opdracht van Jesaja 40:1 te volgen om Gods volk Israël te troosten.