De International Christian Embassy Jerusalem, afdeling Nederland (ICEJ) is een geregistreerde stichting en heeft een bestuur dat toeziet op de uitvoering en het beleid van de organisatie conform de statuten van de organisatie.

Bestuur

Het bestuur van ICEJ Nederland bestaat uit:

  • drs. Jacob Keegstra, voorzitter
  • Anke Marth Jurg-Hoekstra, secretaris
  • Willem Altena, penningmeester
  • Jan Posthumus
Leden bestuur ICEJ Nederland, april 2022
Van links naar rechts: Jan Posthumus, Anke Marth Jurg, Jacob Keegstra en Willem Altena

Comité van Aanbeveling

  • G. Hobelman, eigenaar-directeur van De Betteld Group
  • J. Voordewind, voormalig 2e Kamerlid ChristenUnie en ontwikkelingswerker