Hennie en Jacob Keegstra vertegenwoordigen het werk van de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) in Nederland. Jacob is vanaf 1999 als voorzitter van het bestuur betrokken bij de ICEJ Nederland, en Hennie is coördinator van de vrijwilligers. Samen met het bestuur en vrijwilligers mogen ze het mandaat van de ICEJ: ‘Troost, troost Mijn volk’ uit Jesaja 40:1 gestalte geven in Nederland.

Hennie en Jacob Keegstra hebben elkaar op een bijzondere manier ontmoet in Israël. Na een langeafstandsrelatie zijn ze getrouwd en besloten om in Nederland te gaan wonen en kregen twee kinderen.

Al op jonge leeftijd was Hennie zich bewust van Gods liefde voor Zijn volk, mede geïnspireerd door boeken van Corrie ten Boom en Derek Prince. Hierdoor groeide haar liefde voor Gods volk. Ze kreeg het verlangen om haar liefde om te zetten naar de praktijk. Rond Hemelvaart 1983 las ze de tekst uit Handelingen 1:8 … ‘maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.’ (NBG 51) De woorden ‘gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem’ raakten haar diep in haar hart en voor haar was dit de bevestigingstekst dat ze geroepen was. Ze werd uitgezonden via de Near East Ministry (NEM) en raakte betrokken bij het werk van de International Christian Embassy Jerusalem. Het Hebreeuws leerde ze op de talenschool en mocht ze verder in praktijk brengen in een Joods bejaardentehuis, waar ze ging samenwerken met Joden, Moslims en Druzen. Daar leerde ze dat Israël een mengelmoes is van vele culturen en achtergronden. Vervolgens heeft zij acht jaar gewerkt in verschillende functies op het hoofdkantoor van de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ).
Hennie was erbij, op het moment dat er voor de eerste keer een Aliya-vlucht door christenen werd gesponsord om de nieuwe immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie welkom te heten op Ben Goerion Airport (1990). Er zouden nog vele vluchten volgen.
Ze zag hoe Gods Woord letterlijk werd vervuld op het moment dat de Ethiopische Joden werden teruggehaald met de speciale ‘Operatie Salomo’, (1991) waarbij in minder dan 36 uur bijna 15.000 Joden werden teruggebracht naar Israël. Gods Volk keert terug na 2000 jaar, zoals God in Zijn Woord beloofd heeft. De Terugkeer, de Aliya, gaat in onze dagen nog steeds door.
Hennie was erbij, op het moment dat de Golfoorlog (1991) in Israël uitbrak en er 37 scudraketten werden afgevuurd op Israël vanuit Irak. Ze kreeg tijdens die oorlog de gelegenheid om voor de Israëlische tv in het Hebreeuws te vertellen dat veel christenen in Israël waren gebleven, om naast het volk te blijven staan.
Al met al heeft Hennie ruim 10 jaar in het Midden-Oosten gewoond. Zij heeft haar Business Studies in Israël gedaan. Naast het coördinerende werk voor de ICEJ, is ze werkzaam als coach en trainer bij xpand Nederland.

Jacob is als docent Management en Organisatie werkzaam op een hogeschool en heeft studies gevolgd in Civiele techniek, Bedrijfseconomie, Theologie en Filosofie. Er lijkt een verband tussen de studies te zitten zoals hun zoon eens treffend zei: ‘Pap, alles wat je doet heeft te maken met ‘golven’: van het water, de economie, binnen de theologie, maar ook in het plan van God.’

Hennie en Jacob waren erbij op het moment dat de oorlog met Hamas uitbrak in 2023. Zij waren twee dagen voordat de oorlog uitbrak aanwezig op een solidariteitsbijeenkomst langs de grens met Gaza, op de plek waar de barbaarse slachting zou plaatsvinden van 1200 mensen. Ze waren daar aanwezig als onderdeel van het ICEJ Loofhuttenfeest, samen met 650 christenen om de mensen langs de grens met Gaza te bemoedigen.

Hennie en Jacob ontdekten dat juist de kennis van de Hebreeuwse wortels hun geloof op een bijzondere manier heeft verdiept en verrijkt. Daarom willen ze die kennis graag met iedereen delen. Het maakt het Woord van God levendiger en krachtiger.
Samen verzorgen ze vele lezingen in binnen- en buitenland. Elk jaar gaan ze met een groep naar het ICEJ Loofhuttenfeest in Jeruzalem, waar christenen van over de hele wereld, van meer dan 100 landen bij elkaar komen als een voorafschaduwing van wat komen gaat: dat alle volken eenmaal zullen opgaan naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Daarnaast organiseert de ICEJ Nederland elk najaar een Israëlweekend. Elke week komt er via het ICEJ Nederland kanaal een video en een podcast uit. ICEJ ‘Your Embassy, Your Voice’, de International Christian Embassy Jerusalem, wil een stem zijn, waarbij het de kerk verbindt met Israël.