De International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) verbindt de wereldwijde kerk met Israël en heeft als mandaat: ‘Troost, troost mijn volk, zegt de Heer.’ (Jesaja 40:1).

De missie van de ICEJ is uitgewerkt in vier thema’s:

  • ONDERWIJZEN over het herstel van Israël
  • VIEREN van het Loofhuttenfeest in Israël
  • BIDDEN voor Israël en het Midden-Oosten
  • TROOSTEN door hulpverlening in Israël (voor Jood en Arabier)

De ICEJ is in 1980 ontstaan en is de grootste christelijke pro-Israël organisatie. Zij heeft haar hoofdkantoor in Jeruzalem en heeft in 90 landen een afdeling en is in 140 landen vertegenwoordigd.

ICEJ Nederland verzorgt veel lezingen om christenen te onderwijzen over de Hebreeuwse wortels van ons geloof en op te roepen om te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. ICEJ Nederland is actief betrokken bij de terugkeer van Joden naar Israël en bij hulpprojecten in Israël, zoals de Holocaustoverlevenden, voedselpakketten en jongerenwerk. Naast het bestuur helpen vele vrijwilligers in Nederland mee, om dit doel uit te voeren. Zij vinden het bijzonder om deel te mogen zijn van de vervulling van Gods beloften voor Zijn volk.

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en geef u op via de website:

  • Nieuwsbrief: 2x per maand
  • Magazine: 4x per jaar
  • Video: elke vrijdag een nieuwe aflevering (op YouTube)
  • Podcast: elke vrijdag een nieuwe aflevering
  • Israëlweekend: jaarlijks op conferentiecentrum De Betteld in Zelhem
  • Loofhuttenfeest: jaarlijks in Israël.

Voor verdere informatie:
St. International Christian Embassy Jerusalem, afd. Nederland
Postbus 40180, 8004 DD Zwolle
Telefoon: 038-7501283
Email: info@icej.nl
Website: www.icej.nl
Facebook, Instagram, Telegram, YouTube en Podcast: ICEJ Nederland
IBAN: NL39 INGB 0000 0026 16
ANBI/RSIN: 006765117
KvK: 41189031