De International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) verbindt de wereldwijde kerk met Israël en heeft als mandaat: ‘Troost, troost mijn volk, zegt de Heer.’ (Jes. 40:1).

De missie van de ICEJ is uitgewerkt in vier thema’s:

• Onderwijzen over het hedendaagse herstel van Israël
• Vieren van het jaarlijkse Loofhuttenfeestcongres in Jeruzalem
• Mobiliseren van gebed voor Israël en het Midden-Oosten
• Ondersteunen van sociale projecten in Israël, voor Jood en Arabier

De ICEJ is in 1980 ontstaan en is de grootste christelijke pro-Israël organisatie. Zij heeft haar hoofdkantoor in Jeruzalem en heeft in 90 landen een afdeling en is in 140 landen vertegenwoordigd.

ICEJ Nederland verzorgt veel lezingen om christenen te onderwijzen over de Hebreeuwse wortels van ons geloof en op te roepen om te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. ICEJ Nederland is actief betrokken bij de terugkeer van Joden naar Israël en bij hulpprojecten in Israël, zoals de Holocaustoverlevenden, voedselpakketten en jongerenwerk. Naast het bestuur helpen vele vrijwilligers in Nederland mee, om dit doel uit te voeren. Zij vinden het bijzonder om deel te mogen zijn van de vervulling van Gods beloften voor Zijn volk.

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en geef u op via de website:
Emailservice 2x per maand.
Nieuwsbrief 4x per jaar.
Vrijdags een nieuwe lezing op Podcast en YouTube.
Israëlweekend jaarlijks op conferentiecentrum de Betteld.
Loofhuttenfeestcongres jaarlijks in Jeruzalem.

Voor verdere informatie:
St. International Christian Embassy Jerusalem, afd. Nederland
Postbus 40180, 8004 DD Zwolle
Tel. 038-7501283,
Email: info@icej.nl,
Website: www.icej.nl
Facebook: ICEJ Nederland
YouTube: ICEJ Nederland
Podcast: ICEJ Nederland
IBAN: NL39INGB 0000 0026 16,
ANBI/RSIN 006765117, KvK 41189031