Aliyah en integratie

Aliyah is een Hebreeuws woord dat “naar boven gaan” betekent. Tegenwoordig betekent het woord de terugkeer van de Joden naar het land Israël. Aliyah, eenvoudig gezegd, is het bijeenbrengen van de ballingen uit de vier hoeken van de aarde. Het is de immigratie van Joden terug naar hun voorouderlijk thuisland. Aliyah is geworteld in de vurige hoop van het Joodse volk om zijn nationale leven weer op te bouwen in het land waaruit het bijna 2000 jaar geleden werd verbannen.

We werken samen met de God van Israël die beloofde door de profeet Jeremia: “Ik zal Mijn oog op hen gericht houden ten goede en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken.” (Jeremia 24:6 HSV). We helpen immigranten in het land te vestigen door te helpen met elementaire huishoudelijke artikelen, beroepsopleidingen te geven en begeleiding naar werk.

Lees ook Wat is Aliyah?

> projecten