Bij de ICEJ geloven we dat gebed de motor is van onze bediening en elk onderdeel zou moeten raken van wat we doen in Israël en over de hele wereld! We willen graag dat jullie, onze partners, met ons in gebed gaan via onze verschillende gebedsinitiatieven en maximale impact maken door te bidden voor Gods land en Zijn volk in deze moeilijke tijden. Doe mee met ons gebed!

Actuele gebedspunten

Elke twee weken heeft ICEJ Nederland nieuwe actuele gebedspunten, verdeeld over drie thema's: we bidden voor Israël, voor het Midden-Oosten en voor Nederland.

Wekelijkse Global Prayer

Iedere week op woensdag vanaf 15.00 uur (Nederlandse tijd) vindt een wereldwijde Global Prayer plaats via Zoom. Vanuit Jeruzalem, samen met mensen uit de hele wereld bidden voor Jeruzalem, de volken en de ICEJ. Doet u mee? Dit doen we volgens Jesaja 62:6-7: "Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd."

Rosh Chodesh

"En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE." (Jesaja 66:23, HSV). Elke maand bidden we als de nieuwe maan aanbreekt. Rosh Chodesh, wereldwijd gebed en een aantal dagen lang. Elk land is op een bepaalde tijd aan de beurt. Raadpleeg onze agenda voor de Nederlandse tijden.

Handreiking

De video 'Bidden voor een tijd als deze' is een hulpmiddel om te bidden en te proclameren tijdens een crisis, zoals de coronacrisis. U kunt de video als handreiking gebruiken of de handreiking downloaden. U kunt zelfs de handreiking beluisteren! Doet u mee?