Israël in crisis

Israël wordt vaak gedwongen om te gaan met plotselinge crises wanneer terrorisme, oorlog, trauma of natuurrampen toeslaan. ICEJ Aid komt tussenbeide om kwetsbare gemeenschappen te helpen in tijden van crisis. Hulp kan bestaan uit het verstrekken van noodonderkomens en uitrusting, subsidies voor traumabehandeling en professionele training voor eerstehulpverleners. Wanneer crises toeslaan, is het een geweldig getuigenis wanneer christenen de eersten zijn die ter plaatse komen om te helpen.

> projecten