Je kunt aangeven voor welke hulpprojecten je wilt doneren. Ook giften voor het algemene werk is natuurlijk van harte welkom. Naast het online doneren via iDeal kun je op meerdere manieren doneren.

Zelf een gift overmaken 

IBAN: NL39 INGB 0000 0026 16
Stichting International Christian Embassy Jerusalem, afdeling Nederland
Postbus 40180, 8004 DD Zwolle

Periodieke schenking

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Om het u gemakkelijker te maken, kunt u gebruikmaken van deze overeenkomst Periodieke gift

Nalatenschap via testament

Neem de Stichting International Christian Embassy Jerusalem, afdeling Nederland, (ICEJ Nederland) op in uw testament. Neem voor vragen contact met ons op.

Collecteren

Wilt u collecteren voor Israël in uw kerkelijke gemeente? U kunt dan collecteren voor een actuele crisissituatie of voor een van onze projecten in Israël. U kunt ook altijd contact met ons opnemen voor andere doelen.


ANBI

ICEJ Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aftrekbaar van de belasting. Ons RSIN-nummer is 006765117. Wilt u dit zelf controleren bij de Belastingdienst, zoek dan naar Stichting International Christian Embassy Jerusalem, afd. Nederland.


Contact