Doordat wij ons hoofdkantoor in Israël hebben, kunnen wij in crisissituaties direct hulp verlenen. In ons internationale team zijn vijf Nederlanders in Israël werkzaam.

Israël verkeert op dit moment in een oorlogssituatie. Daardoor komen veel verzoeken om hulp bij ons binnen. Kijk wat we met uw donatie doen en lees nieuwsberichten over de crisis in Israël.

Je kunt online aangeven voor welke hulpprojecten je wilt geven. Ook giften voor het algemene werk zijn van harte welkom!

Naast het doneren via deze website kun je ook op een andere manier ons financieel steunen:

Zelf een gift overmaken 

IBAN: NL39 INGB 0000 0026 16
Stichting International Christian Embassy Jerusalem, afdeling Nederland
Postbus 40180, 8004 DD Zwolle

Periodieke schenking

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U betaalt tenminste 1x per jaar een vast bedrag. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Om het u gemakkelijker te maken, kunt u gebruikmaken van deze overeenkomst Periodieke gift

De ANBI-instelling dient geen tegenprestatie te leveren voor de gift. Ze hoeft dan geen btw te betalen over giften en ook geen schenkbelasting als de ANBI-instelling de schenking gebruikt voor haar doelstelling.

Nalatenschap via testament

Neem de Stichting International Christian Embassy Jerusalem, afdeling Nederland, (ICEJ Nederland) op in uw testament. Neem voor vragen contact met ons op.

Collecteren

Wilt u collecteren voor Israël in uw kerkelijke gemeente? U kunt dan collecteren voor een actuele crisissituatie of voor een van onze projecten in Israël. U kunt ook altijd contact met ons opnemen voor andere doelen.

Adopteren

Adopteer een Holocaust-overlevende! Steun de bewoners van het Haifa Home voor Holocaust-overlevenden door het adoptieprogramma van ICEJ AID.

Of adopteer jouw stukje ICEJ Natuurpark en help mee met het herstel van dit speciale deel van het Be’eri-bos langs de Gazastrook in Israël. Het natuurpark zal niet alleen de Israëli’s beschermen tegen schade, het zal ook een blijvend getuigenis achterlaten voor het Israëlische volk dat christenen om dit land en hun ‘groene toekomst’ geven.


Contact

  • Door het invullen van dit formulier gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.