Meer dan veertig jaar geleden is de ICEJ begonnen om Israël te troosten.
Elke stad, elk dorp in Israël is op de een of andere manier betrokken bij onze liefdadigheidsprojecten.

Ons Bijbels mandaat: Troost, troost Mijn volk, zegt uw God. (Jesaja 40:1)

Vanuit ons hoofdkantoor in Jeruzalem heeft de International Christian Embassy Jerusalem impact op allerlei gemeenschappen in heel Israël. De ICEJ heeft lokale vertegenwoordiging in meer dan 95 landen op zes continenten over de hele wereld, en ons bereik strekt zich uit over 140 landen om christenen in die landen met Israël te verbinden.

Sluit je aan en raak betrokken bij het werk om Israël vandaag te troosten en troost te bieden!

Aliyah en integratie

We werken samen met de God van Israël die via de profeet Jeremia beloofde om het Joodse volk terug te brengen naar hun thuisland en hen te helpen zich te vestigen en te groeien.

Israël in crisis

Israël wordt vaak gedwongen om te gaan met plotselinge crises wanneer terrorisme, oorlog, trauma of natuurrampen toeslaan. ICEJ Aid helpt kwetsbare gemeenschappen in tijden van crisis.

Toekomst en hoop

ICEJ Aid helpt gezinnen uit de vicieuze cirkel van armoede te komen door praktische hulp waar dat het meest nodig is.

Holocaust-overlevenden

Wij zijn van mening dat de Holocaust-overlevenden het verdienen om de rest van hun leven in waardigheid en comfort te leven en we werken samen met Israëli’s om in al hun behoeften te voorzien.

Vechten tegen antisemitisme

Wereldwijd antisemitisme is ongekend hoog en we werken eraan om dit onrecht te bestrijden door middel van belangenbehartiging, voorlichting en evenementen

Gebedsinitiatieven

Wij geloven dat gebed de motor is van onze bediening en elk onderdeel zou moeten raken van wat we doen in Israël en over de hele wereld! We willen dat je met ons meegaat in gebed

Jongvolwassenen

Wij zijn van mening dat de jonge generatie de toekomst is van de christelijke support van Israël en we werken via educatieve rondleidingen en jeugdevenementen om de waarheid over Israël te ontdekken

Onderwijs

De wereld is gevuld met verkeerde informatie over Israël en bij de ICEJ willen we een knooppunt zijn voor nauwkeurige en bijbels correcte kennis over Israël in al onze publicaties

“… Ik keek vol ontzag hoe de christelijke ambassade Israël zonder voorbehoud steunde, Aliyah van Joodse mensen van over de hele wereld steunde en de goede naam van Israël onder de naties verspreidde… Vandaag, als president van de staat Israël, bedank ik jullie allemaal voor jullie onwankelbare vriendschap.”

Isaac Herzog, president van Israël