Wij nodigen je uit om Israël verder te verkennen, in haar Bijbelse en moderne geschiedenis, in haar vele prestaties en worstelingen. Daarbij is het hedendaagse herstel van Israël van grote profetische betekenis en we helpen je te begrijpen waarom. Een natie die herboren is door vele beproevingen en tranen, en toch zegent het de wereld met verbazingwekkende technologische en medische vooruitgang. Laat de ICEJ je informeren over hoe dit allemaal in onze tijd plaatsvindt.

Bijbels inzicht

De Bijbel is duidelijk dat Israël in veel opzichten een 'mysterie' is. De ICEJ kan je helpen, vanuit de Bijbel een goed begrip van de lange geschiedenis van Israël te krijgen en kan je helpen de vaak verborgen plannen en doelen achter Gods blijvende roeping over het Joodse volk te ontrafelen. Vanaf Zijn verbond met Abraham staat Israël centraal in Gods verlossingsplan voor alle volkeren. De ICEJ nodigt je uit om die belangrijke spirituele reis met ons te volgen.

Israël vandaag

In de moderne tijd is het verstrooide Joodse volk teruggekeerd naar hun oude thuisland en heeft ze hun natie hersteld ondanks grote tegenstand. Hun herrijzen uit de as van de Holocaust en terugkeer naar de familie der naties is niets minder dan een hedendaags wonder. De wonderen gingen door terwijl Israël de 'Start-Up Nation' is geworden, die de wereld leidt op het gebied van innovatie en vooruitgang. Laat de ICEJ uw gids zijn in het wonder van het moderne Israël.