Door Mojmir Kallus, ICEJ Vice-President

Christenen vieren het Loofhuttenfeest

Als Christenen zijn we geroepen om een profetische gemeenschap te zijn. Jezus heeft ons geleerd om te bidden: “Uw koninkrijk kome, Uw wil worde gedaan, zoals in de hemel als ook op aarde.” Mt.6:10. We zouden moeten bidden om een profetische mensen te zijn met een groot geloof, zodat we bewijs zouden kunnen leveren wat God beloofd heeft en dat de beloften van God al werkelijkheid worden voordat we gezien worden.

Het Loofhuttenfeest spreekt tot ons zowel historisch, profetisch en voor ons eigen leven. Historisch herinnert dit feest dat Israël in tenten woonde in de woestijn. Maar God was bij hen door zijn geest in de wolk overdag en in de vuurkolom ’s nachts, waardoor Hij hen bevrijd had uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land.

Profetisch spreekt het Loofhuttenfeest tot ons om met geloof uit te zien naar het Nieuwe Jeruzalem. Hebr.11:10 zegt: “… want hij verwachte een stand waarvan de fundamenten door God zelf gemaakt worden.” In ons leven vandaag, herinnert het feest ons eraan dat we een aards lichaam hebben, een tijdelijke tent, maar dat God ons beschermt en voor ons zorgt.

Het Loofhuttenfeest is het enige feest waarbij God wil dat het volk zich verheugt. Het is een feest wat profetisch verwacht dat de heidenen met Israël dit gaan vieren. Bij het ICEJ Loofhuttenfeest hebben wij de intocht van de volkeren, als een voorafschaduwing van het profetische gebeuren uit Zach.14:16, “en het zal worden dat iedereen die is overgebleven van de natiën die optrokken tegen Jeruzalem dat zij nu ieder jaar zullen komen om de Koning te aanbidden, de Heer der Heren, en het Loofhuttenfeest te vieren.”

Bij het wonder van het herstelde Israël en Jeruzalem zien we met geloofsogen wat God heeft beloofd in Zach.8:20-22, “Zo spreekt de Heer der heerscharen: volkeren zullen komen, inwoners van vele steden, de inwoners zullen elkaar toespreken: Laten we opgaan en bidden voor het aangezicht van de Heer en de God der goden zoeken. Ik wil ook gaan.” Ja, vele mensen en sterke natiën zullen komen om de Heer te zoeken te Jeruzalem en voor zijn aangezicht bidden.

Wanneer de Christenen naar Jeruzalem komen om het Loofhuttenfeest te vieren, dan geloven we dat God ons tegemoet komt en onze gebeden gaat verhoren. 2 Kron.6:32-33 zegt: “Bovendien, als een vreemdeling, die niet tot Israël behoort, uit een ver land komt om uw grote Naam te zoen en uw uitgestrekte arm, wanneer zij komen en bidden in uw tempel; hoor dan vanuit de hemel en doe zoals de vreemdeling u vraagt, doe net zoals tegen uw volk Israël, zodat zij uw Naam kennen en deze tempel die ik voor uw Naam gebouwd heb.

We zijn bevoorrecht om in een tijd te leven in de geschiedenis waarin God zijn beloften aan Jeruzalem en Israël gaat vervullen. We zijn bemoedigd om met Hem samen te werken en naar Jeruzalem te komen om vreugdevol het Loofhuttenfeest te vieren en om te bidden in Zijn stad. We verheugen ons dat wij de generatie zijn die dit meemaakt. We zijn bemoedigd in onze verwachting op de Wederkomst van Jezus, de openbaring van het Nieuwe Jeruzalem en dat God onder de mensen komt wonen.

Wanneer we kijken naar de profetieën die God bezig is te vervullen, dan hebben we vertrouwen in Zijn trouw. Hij alleen is trouw en waarachtig. Hij is de God van het Verbond. Hij alleen is in staat Zijn beloften te vervullen over Jeruzalem, Israël en over een ieder van zijn kinderen.

Laten we ons verheugen wanneer we opgaan naar Jeruzalem om de Heer te aanbidden! Ps.122.