Het wonder van Israëls wedergeboorte

De hedendaagse wedergeboorte van de natie Israël, meer dan zeventig jaar geleden, is zo’n ongekende daad in de wereldgeschiedenis, dat het moet worden beschouwd als een regelrecht ‘wonder’ in de meest klassieke zin van het woord. Dat wil zeggen, het had alleen bereikt kunnen worden door Goddelijke tussenkomst

De nobele geschiedenis van het christelijk zionisme

Christelijke steun voor Israël is geen nieuw fenomeen, het is zo oud als de kerk zelf. Het Nieuwe Testament vertelt ons hoe de nieuwe heidense kerken in Griekenland, Klein-Azië en Rome specifiek werden opgedragen om hun Joodse broeders te zegenen. De apostel Paulus geeft de Roomse kerk een krachtige motivatie waarom christenen Israël zouden moeten steunen. “Want als de heidenen hebben gedeeld in de geestelijke zegeningen van de Joden, zijn ze het aan de Joden verplicht om hun materiële zegeningen met hen te delen.” (Romeinen 15:27)

Israëls strijd in de droom

Terwijl de Israëli’s vandaag de wedergeboorte van hun land in mei 1948 beschouwen, zullen velen met verlangen terugdenken aan 1998, toen de Joodse staat vijftig jaar moderne onafhankelijkheid markeerde. Het waren onstuimige dagen, toen het proces van Oslo velen nog vervulde van de hoop dat de lange zoektocht naar vrede met hun Arabische buren op het punt stond blijvende vruchten af ​​te werpen. In zijn keynote-toespraak tijdens de officiële ceremonies voor Israëls 50e verjaardag, raakte de toenmalige Amerikaanse vice-president Al Gore met zijn verwijzing naar de patriarch Jacob die – zoals Israël vandaag – de “strijd in de droom” moest doorstaan.

Christenen en de Holocaust

“Wat zal ik u voorhouden, waarmee u vergelijken, dochter van Jeruzalem? Waaraan zal ik u gelijkstellen, zodat ik u zal troosten, maagd, dochter van Sion? Want groot als de zee is uw breuk! Wie kan u genezen?” Klaagliederen 2:13 Dit vers dat klaagt over de vernietiging van Israël stelt herhaaldelijk de vraag wat we moeten doen en hoe we Zion kunnen troosten?

De wereldwijde impact van Israëls wedergeboorte

De wedergeboorte van Israël, zeventig jaar geleden, had een enorme impact op de hele wereld, vooral onder joden, christenen en moslims. Elk van deze religieuze gemeenschappen reageerde op verschillende manieren op de dramatische gebeurtenissen van mei 1948, die schokgolven veroorzaakten die tot op de dag van vandaag weerklinken.

Israël en de beschuldiging van apartheid

Dag na dag probeert de anti-Israël alliantie het Apartheidslabel aan Israël te laten kleven. We zagen dit elk jaar in het jaarlijkse ritueel dat bekend staat als “Israel Apartheid Week”. Helaas werken grote protestantse kerken mee aan deze campagne. Er zit meer achter hun gekonkel dan op het eerste gezicht lijkt, omdat de echte agenda achter het brandmerken van Israël als een “apartheidsstaat” is om de Joodse staat helemaal te verwijderen.

Respect voor de Israëlische democratie

In tegenstelling tot de vele critici die beweren dat Israël een racistische staat is, is dit land in feite een levendige democratie met een unieke geschiedenis en staat het als het enige echte democratische land in het Midden-Oosten. Je kunt in geen enkele buurstaat een vergelijkbare plek vinden waar vrouwen stemmen, mensen vrijelijk kunnen protesteren tegen de regering en de rechtbanken onbezoedeld zijn. Er zijn wetten die de rechten van minderheden, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en de pers beschermen. De Israëli’s zijn inderdaad erg trots op hun gewaarborgde democratische vrijheden.

De zaak voor de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël

Jeruzalem is een nieuw seizoen ingegaan na het besluit van de Amerikaanse president Donald J. Trump om de stad officieel te erkennen als de hoofdstad van Israël en de Amerikaanse ambassade daarheen te verplaatsen. Dit is een tijd voor hernieuwd optimisme onder degenen die echt geven om de openheid, vrede en het welzijn van Jeruzalem, aangezien andere naties nu moeten overwegen of ze het voorbeeld van de Verenigde Staten moeten volgen om de stad eindelijk het universele respect te geven dat ze zo rijk is verdient. De verdiensten hiervoor zijn duidelijk en overtuigend.