Door Dr. Jürgen Bühler, ICEJ President

In Mattheüs 24 geeft Jezus zijn eerste waarschuwing over de Eindtijd, waarin staat dat wij moeten oppassen dat niemand ons misleidt.

In 1943 werd er een boek gepubliceerd onder de titel “Het antieke wereldjodendom”, door twee leidende academici geschreven in Nazi Duitsland. Een daarvan was prof. Eugen Fischer, hoofd van het Keizer Wilhelm Institute van Anthropologie, die een fervente aanhanger was van het ‘Sociale Darwinisme’ en van de rassentheorie van het Derde Rijk. Fischer heeft de aanzet gegeven tot de Neurenberger wetten, wat grote invloed had op Hitlers persoonlijk zicht op de Joden. De andere auteur was de bekende theoloog Gerhard Kittel, die bekend is door zijn woordenboek voor het Bijbelse Grieks – wat nog steeds een standaardwerk is voor veel studenten. Kittel was ook een leidende figuur in het Ontjoodsingsinstituut, Hitlers speciale instituut om de Bijbel te ont-joodsen.

Dit geeft duidelijk aan waarom de waarschuwing van Jezus ook vandaag nog geldt. ‘Wordt niet misleidt’, is een oproep voor geestelijke alertheid. Het is eerder aan de Kerk geboden dan aan de wereld. Zelfs de beste theologen zijn niet immuun voor misleiding. Derek Prince zei eens: “Als je gelooft dat je niet misleid kunt worden, dan ben je al misleid.” Een van de belangrijkste doctrines van de Bijbel die vandaag onder vuur ligt is dat God de Schepper is van hemel en aarde. Dit thema is nu juist het thema van het Loofhuttenfeest dit jaar – In den beginne. Het hoofdartikel in deze nieuwsbrief gaat over deze belangrijke waarheid, zelfs voor het hedendaagse herstel van Israël.    

Ondertussen hebben recente protesten van Ethiopische Joden de ernst laten zien van de sociale noden onder de Ethiopische gemeenschap in Israël. In juni studeerde Nicole Yoder, hoofd ICEJ Aid, af met een Masters over dit onderwerp, de integratie van Ethiopische Joden in Israël. Geen wonder dat deze studie de aandacht trok van de lokale gemeenschappen en zelfs van het Joods Agentschap. Op de ICEJ zijn we trots dat Nicole deze bijdrage heeft geschreven en ons helpt om de absorptie van deze Joden te verbeteren. In deze nieuwsbrief de kern van haar resultaten waarin duidelijk te zien is dat continue aandacht nodig is wanneer deze groep Aliyah heeft gemaakt naar Israël.

God belooft dat Hij zijn volk zal planten in hun eigen land, en dat zij niet weer weggerukt zullen worden uit hun land, Amos 9:15. De ICEJ heeft afgesproken dat wij deze goddelijke belofte in gebed en praktijk zullen uitvoeren. Met uw hulp kunnen wij hen beter laten verankeren in hun eigen grond van Israël. Lees hoe u kunt helpen.