Nadat het boek Gods profetische feesten, geschreven door Jacob Keegstra is uitgebracht, ontvingen we als ICEJ een bijzondere mail over verband tussen de zwangerschapsweken en de joodse feestdagen. 

Hierbij een verkorte samenvatting: 

Op de veertiende dag van de eerste maand komt het eitje vrij  – Pesach

Het eitje wordt binnen 24 uur bevrucht of het sterft af  – Ongezuurde broden

Bevruchte eitje nestelt zich in baarmoederwand – Feest van Eerstelingen

Na vijftig dagen neemt het eitje de vorm aan van een mens – Wekenfeest – Identiteit. 

Eerste dag van de zevende maand is het gehoor helemaal ontwikkeld. – Dag van de Bazuinen

Tiende dag van de zevende maand verandert de hemoglobine. – Grote Verzoendag 

Vijftiende dag van de zevende maand zijn de longen geheel ontwikkeld – Loofhuttenfeest

Op tiende dag van de negende maand geboorte – Lichtenfeest

Hierbij het artikel geschreven J. R. Church en Zola Levitt.

Zola Levitt ontdekte een verbazingwekkende samenhang tussen de Zeven Feesten van de Heer en de zwangerschapsperiode van een mensenkind, van de conceptie tot aan de geboorte. Bij de voorbereiding voor het schrijven van een boek voor nieuwe ouders, contacteerde Zola een gynaecoloog voor hulp om de zwangerschapsperiode te begrijpen.

Tijdens die sessie toonde de gynaecoloog hem een serie foto’s, wees de eerste aan( een eitje en een spermacel )en zei, “Op de veertiende dag van de eerst maand verschijnt het eitje “ Deze verklaring raakte een snaar in zijn Joodse geest, want dat was de datum van Pesach. Hij herinnerde zich het geroosterde ei op de familietafel bij elke Seder.

Nu, voor de eerste keer, wist hij wat het betekende! Omdat hij de gynaecoloog niet van zijn onderwerp wilde afleiden, zei hij niets, maar bleef luisteren.

Dan vervolgde de gynaecoloog: “Het eitje moet binnen de 24 uur bevrucht zijn of het sterft af.”

Dit herinnerde Zola aan het Feest van Ongezuurde Broden en het  zaad of graan dat “in de grond viel en stierf “opdat het oogst zou kunnen voortbrengen, de eerstelingen waarvan aan God werd aangeboden.

Daarna zei de gynaecoloog” binnen twee tot zes dagen, zal het bevruchtte eitje zich aan de baarmoederwand vasthechten en begint het te groeien..” En ongetwijfeld dacht de Joodse evangelist  , “Het  Feest van de Eerstelingen wordt gevierd ergens tussen twee en zes dagen na Pesach !”

Vervolgens werd hem een foto getoond van een embryo met armpjes, handjes, vingertjes, beentjes, voetjes, teentjes, een hoofdje, oogjes ect. De ondertitel zei, “Vijftig dagen.” De gynaecoloog ging verder, “rond de vijftigste dag, neemt het embryo de vorm van een mens aan. Tot dan weten we niet of we een eendje of een kikkervisje hebben.” Zola dacht, “Dat is Pinksteren!”

De volgende foto toonde het embryo aan zeven maanden. De gynaecoloog zei, “Op de eerste dag van de zevende maand, is het gehoor van de baby ontwikkeld. Voor het eerst kan het horen en geluiden buiten de baarmoeder onderscheiden.”

Zola wist, dat is de datum van het  Feest der Trompetten..

De gynaecoloog ging verder, “Op de tiende dag van de zevende maand, veranderd het hemoglobine in het bloed van de moeder en voorziet de baby in eigen behoefte.” Zola dacht , “Dat is de Dag van Verzoening , wanneer het bloed in het Allerheiligste gebracht werd!”

Vervolgens zei de gynaecoloog: “Op de vijftiende dag van de zevende maand, zijn de longen volledig ontwikkeld. Zou de baby voor die tijd geboren zijn, had hij heel moeilijk kunnen ademen..” En Zola dacht, “Dat is het Feest van Tabernakels, een tijd om het huis van de Shekinah glorie of de Geest van God. te vieren, ” In het Vernieuwde Verbond wordt de term pneuma, normaal vertaald als  “adem,” toegepast op de “Heilige Geest.”

De geboorte vind plaats op de tiende dag van de negende maand. Acht dagen na de geboorte , wordt in Joodse gezinnen een zoon besneden. Zola merkte op dat de acht dagen van Channukah precies op schema worden gevierd, negen maanden en 10 dagen na Pesach.

Geen mens zou de zwangerschapsperiode 3.500 jaar geleden begrepen hebben . De instelling van de Zeven Feesten van de Heer was door de Heer zelf aan Mozes gegeven.Zijn samenhang met de menselijke zwangerschapsperiode is niet alleen opmerkelijk, het bewijst  “Intelligent Ontwerp.”  Het bewijst dat er een Goddelijke Schepper is die de zaken van mensen leid.

Ned.vert. S. van Goethem