“Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt,
zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning,
de Here der Heerscharen en het Loofhuttenfeest vieren.”
Zacharia 14:16

De Bijbel beschrijft het Loofhuttenfeest als het derde van de drie jaarlijkse feesten die door het Israëlische volk in Jeruzalem gevierd moet worden. Gedurende dit feest herinneren zij zich de veertig jaar durende tocht door de woestijn. Ook vieren zij en verheugen zij zich over de inzameling van de oogst. Van ouds identificeert het Joodse volk het Loofhuttenfeest met de komst van de Messias. En zij verwelkomen de deelname van niet Joden (heidenen), in overeenstemming met de woorden van de profeet Zacharia in hoofdstuk 14, dat al de volkeren naar Jeruzalem zullen komen om het Loofhuttenfeest te vieren.

In Johannes 7 lezen we dat op de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest, Jezus in de Tempel opstond en zei dat stromen van levend water uit het binnenste van diegene zal vloeien die in Hem gelooft. Daarom is het Loofhuttenfeest voor christenen een feest van vreugde, maar ook een tijd om de relatie met God te verdiepen en met hem te wandelen. De christelijke viering is bekend geworden vanwege de pracht van haar presentatie en de geweldige ogenblikken van lof en aanbidding terwijl de deelnemers worden bijgestaan door een internationaal team van aanbidding die bestaat uit begenadigde zangers, musici en dansers. Voor een indruk van het congres zie de video.

ICEJ Loofhuttenfeest congres de favoriete momenten

Voor komend Loofhuttenfeest: