In samenwerking met VEZwolle geven Jacob en Hennie Keegstra in deze video uitleg over de sedermaaltijd; een livestream (i.v.m. lockdown wegens corona) van 27 maart 2021. Met medewerking van Arjan Dam, Maaike Koelewijn (zang) en Gijsbert van Oeveren (zang en gitaar) van de Vrije Evangelisatie Zwolle. 

We nodigen je uit de sedermaaltijd mee te vieren. Je kunt de liturgie ook downloaden.

Liturgie

 • Welkom
 • Openingsgebed
 • Zingen: Heer ik prijs uw grote naam – Opwekking 430

Voorbereiding 

 • Aansteken van de kaarsen
 • Instelling Pesach   
  • Lezing: Instelling Pesach – Exodus 12: 3, 5-8    
  • Lezing: Jezus het Paaslam – 1 Corintiërs 5: 6b-8   
  • Jezus vierde de Pesach-maaltijd   
  • Uitleg zuurdesem – zonde wegdoen  
 • Het Pesachlam – Jezus het Lam   
  • Zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon – Opwekking 268  

 Sederviering 

 • Zegenen van de Wijn          
  • 1ste beker: Beker der Heiliging – Uitleiden   
 • Wassen van de handen   
 • Groene groente  
  • Peterselie dippen in zout water – Hysop  
  • Lezing: Matteus 26: 23   
 • Het breken   
  • Breken van middelste matze, in linnen doek gewikkeld  
  • Lezing: Jesaja 53: 5   
 • Het vertellen   
  • Vraag van jongste kind  
  • Verhaal wordt verteld: We waren slaven in Egypte  
  • 2de beker: Beker der Plagen – Redden  
  • Met vinger in de beker, plagen opgenoemd  
 • Wassen van de handen   
  • Uitleg voetwassing  
 • Zegenen van de matze   
 • Bittere Kruiden   
  • Uitleg Pesach-bord: o.a. ei, lamsbot  
  • Eten matze met mierikswortel – bittere kruiden  
  • Eten van matze met charoseth – klei  

Feestelijke maaltijd   

 • Vinden van verborgen matze    
 • Zegen na de maaltijd       
  • Matze: Lezing: Matteus 26: 26   
  • Wijn: Lezing: Matteus 26: 27   
  • 3de beker: Beker der Redding – Verlossen  
  • Zingen: Kadosh – Opwekking 496  
  • Uitleg (viering) Heilig Avondmaal   
  • Zingen: Heer uw bloed dat reinigt mij – Opwekking 315   
 • Hallel – Psalm 113-118    
  • 4de beker: Beker der Lofprijzing – Aannemen  
  • Lezing: Matteus 26: 30   
  • Uitleg van de 4 bekers     
  • Lezing: Ex. 6: 5-7    
  • Beker van Elia – Wederkomst en de deur openen      
 • Aannemen – Volgend jaar in Jeruzalem      
  • Gebed met voorbede voor Israël  

Na de Sederviering  

 • Zegenbede 
 • Zingen: Gods volk wordt uitgeleid – Opwekking 148