Hebreeuws denken versus Grieks denken

Hoe denken wij? Ons denken wordt beïnvloed door de cultuur waarin wij opgroeien. Dit zijn vaak onbewuste processen. Jacob Keegstra neemt je mee in twee manieren van denken: het Hebreeuwse denken uit de Bijbel en het Griekse denken uit onze westerse cultuur. Hij is zowel theoloog als filosoof.

Om de Bijbel te begrijpen hebben we het Hebreeuwse denken nodig. Dit wordt uitgewerkt in de Hebreeuwse visie op taal, natuur, cultuur, de tijd en de feesten. Het Hebreeuwse denken heeft een mensvisie, waarbij het gaat om eenheid, om het collectief, om het leven als geheel.

In het Griekse denken draait alles om het individu: hoe kan ik, door zelf na te denken, de waarheid verkrijgen? Dit denken wordt uitgewerkt in de verschillende fasen van haar ontwikkeling: van Griekse godenverhalen, via de tweedeling in ziel en lichaam, naar het onderscheid in vorm en materie. Haar ideeën werken onbewust door in ons geestelijk leven. Wij gebruiken als christenen beide denkwijzen vaak door elkaar. In de Bijbel worden we opgeroepen om vernieuwd te worden in ons denken.

Deze serie bestaat uit de volgende delen:

  1. Hebreeuws denken over taal
  2. Hebreeuws denken over de natuur
  3. Hebreeuws denken over cultuur
  4. Hebreeuws denken over feesten
  5. Hebreeuws denken over het Loofhuttenfeest
  6. Grieks denken over ziel en lichaam
  7. Grieks denken over vorm en materie
  8. Grieks vs Hebreeuws denken #1
  9. Grieks vs Hebreeuws denken #2
  10. Grieks vs Hebreeuws denken #3
Playlist van de videoserie Hoe denken wij?

Deze videoserie is gemaakt naar aanleiding van gelijknamige boek, geschreven door Jacob Keegstra. Bestel dit boek en laat je inspireren en uitdagen.