Wat zegt het bijbelboek Romeinen over de Hebreeuwse wortels van het Christelijk geloof?

Deze serie bestaat uit 5 delen:

  1. Romeinen introductie
  2. De voorrechten van Israël – Romeinen 9
  3. Gerechtigheid uit het geloof – Romeinen 10
  4. Wij zijn geënt op de edele olijf – Romeinen 11
  5. De praktische uitwerking – Romeinen 12-16

Deze serie is ondertiteld in het Nederlands en het Engels.

Playlist videoserie ‘Zicht op Romeinen’ door Jacob Keegstra.