Vanmorgen heeft het Ministerie van Aliyah en Integratie de Aliyah-cijfers voor de eerste 8 maanden van het jaar vrijgegeven. Eind augustus was 47.652 Olim in Israël aangekomen. Inmiddels is dat aantal zeker gestegen tot boven de 50.000. Dit is ronduit opmerkelijk en brengt eer en glorie aan Gods naam. Dit is wat geprofeteerd is in Ezechiël 36:23.

Wat een voorrecht om dit te zien en het is zo nederig om er daadwerkelijk deel van uit te maken als wij in ICEJ die gehoorzaam zijn gebleven aan Gods bevel aan de heidenen om ze op onze schouders en in onze armen naar huis te brengen en ze in het land te planten met heel ons hart.

Hier zijn enkele van de uitsplitsing van de cijfers:

Voormalige Sovjet Unie…38.910
waarvan uit Rusland……23.508
en uit Oekraïne.…13.150
Uit Afrika….……..1.626

Wereldwijd is de Aliyah gestegen naar een recordhoogte van 20 jaar als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen en post-Covid-terugkeer en bereikte niveaus die sinds de post-Sovjet-exodus in de jaren negentig niet zijn gezien.
De totale Aliyah is verdubbeld in dezelfde periode in 2019, die eerder het hoogste waterpeil van meer dan tien jaar was. De aantallen stijgen naar het niveau van de jaren negentig en in dezelfde periode vorig jaar is de Aliyah met 157% gestegen. In feite is het bijna verdrievoudigd.

Gisteravond arriveerde een grote groep Naale-studenten met onze hulp.

Door Howard Flower, ICEJ Aliyah director