De eerste aflevering van de serie Gods Koninkrijk. Peter Tsukahira legt uit: Wat is Gods Koninkrijk? Deze serie is een samenwerking van Peter Tsukahira en ICEJ Nederland. Peter Tsukahira is een bekend internationale messiaanse bijbelleraar. Hij is als pastor verbonden aan de messiaanse Karmel-gemeente in Haifa en nauw betrokken bij de ICEJ. Hij is spreker op het jaarlijkse ICEJ Loofhuttenfeest, Envsion-conferentie en hij neemt elke week deel aan de ICEJ Global Prayer. Hij is ook twee maal spreker geweest op het jaarlijkse Israel-weekend in Nederland Volgende deel in deze serie zal zijn: Wanneer begint het Koninkrijk van God?