Vijfentwintig jaar geleden, in 1990, arriveerde het eerste gesponsorde vliegtuig van de ICEJ vanuit de Sovjet Unie in Israël. De golf van nieuwe immigranten van Russische Joden begon op gang te komen. Velen hebben hen in die tijd verwelkomd.

De ICEJ was de eerste die deze vluchten ging sponsoren, waar anderen nog aan het bidden waren of aan het overleggen om misschien te gaan helpen. De ICEJ heeft in totaal 53 vluchten gefinancierd en daarmee meer dan 15.000 Oliem (Joodse Immigranten) naar Israël gebracht.

In 1989 waren er nog geen directe vluchten vanuit Rusland naar Israël. Dat moest toen nog via Finland gebeuren. De Finse afdeling van de ICEJ heeft daarin veel werk verricht. Vanaf 1990 was er een route via Finland effectief, om de Joden naar Israël te brengen. Deze route bleef open, ook al werden andere routes gesloten tijdens de Golfcrisis van 1991. Vijfentwintig jaar hebben bussen vanuit St.Petersburg de Joden naar Finland gebracht, om vandaar met vliegtuigen naar Israël te gaan.

In totaal heeft de ICEJ 117.000 Oliem geholpen om ergens ter wereld Aliyah naar Israël te maken. Meer dan 45 miljoen dollar is er bijeen gebracht om Gods uitverkoren volk naar huis terug te brengen.

Vandaag is de Finse route opnieuw actief, om de Russische Joden uit de Oekraïne te helpen. Het laatste jaar zijn de aantallen Oliem alleen al verdubbeld. Howard Flower is al 25 jaar onze man in St. Petersburg, om dit werk van de Aliyah te organiseren. Het ICEJ team begon met advertenties in afgelegen gebieden. Nu gebruikt men voornamelijk internet om de Russiche Joden te informeren over de mogelijkheden van Aliyah. Vooral het laatste jaar komen de Joden uit de Oekraïne naar Israël toe. De ICEJ heeft een opvangkamp in de Oekraïne, waar de mensen geholpen worden om de papieren in orde te krijgen, zodat ze daarna Aliyah kunnen maken.

Tegenwoordig komen de meeste Joden uit de Westerse landen, voornamelijk uit Zweden en Frankrijk, waar het anti-semitisme sterk is. De afgelopen jaren heeft de ICEJ meer dan 5000 Joden uit Europa geholpen Aliyah te maken. Vanwege het opkomend anti-semitisme roept de ICEJ u op om te blijven helpen bij de Aliyah. Nu kan het nog. We hebben in de geschiedenis gezien dat het soms niet meer kan. Doneer dit jaar nog.

Geschreven door Howard Flower