Czech conference singers Shilo Ben Hod and Nizar Francis

Midden februari organiseerde het Tsjechische kantoor van de ICEJ een Israël-conferentie in Cesky Tesin, een stad in de Tsjechische “Bijbelgordel” vlakbij de grens met Slowakije. Meer dan 300 deelnemers uit beide delen van voormalig Tsjecho-Slowakije arriveerden met hoge verwachtingen voor deze derde jaarlijkse bijeenkomst onder de naam “ICEJ Connection”, die tot doel heeft lokale gelovigen te verbinden met de beweging van God in Israël en het Midden-Oosten.

Aanbiddingsleiders Shilo en Sarah Ben Hod werden vergezeld door Nizar Frances, een populaire Israëlische Arabische zanger wiens visie het is om bruggen van liefde te slaan tussen Joden en Arabieren in het Land Israël. De aanwezigheid van de Heer daalde neer op de deelnemers tijdens de aanbidding toen Hebreeuwse en Arabische woorden samenvloeiden. De boodschappen reflecteerden op de zeer moeilijke situatie in Israël sinds 7 oktober, maar bemoedigden de luisteraars ook met veel verhalen over Gods interventie.

Dr. Mojmir  Kallus with Benjamin Berger

De hoofdspreker was Benjamin Berger, pastor van een Messiaanse gemeente in de Oude Stad van Jeruzalem. Hij is al meer dan een halve eeuw getuige van de ontwikkeling van de Messiaanse beweging in Israël en is een bekend spreker die onderwijst over het herstel van Israël en het belang daarvan voor de niet-Joodse kerk. Hij gaf geïnspireerde boodschappen over het onderwerp van de conferentie uit Romeinen 11:15: “Want als hun wegwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming dan anders zijn dan leven uit de doden?”

De volle zaal en de vele positieve reacties gaven aan dat de kerken wakker worden voor een dieper begrip van het mysterie van Israël.

Geschreven door dr. Mojmir Kallus, vice-voorzitter internationale zaken ICEJ