Tijdens het 13e door de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) afdeling Nederland georganiseerde Israël-weekend op De Betteld in Zelhem in september 2022, gaven Jay & Meridel Rawlings uit Israël een krachtig getuigenis over hun betrokkenheid bij de Aliyah (terugkeer van de Joden naar Israël).

In het eerste weekend van september bezochten rond de 200 deelnemers het Israël-weekend met als aansprekend thema ‘Israël, kruispunt van de wereld?’

Jacob Keegstra (Voorzitter ICEJ-Nederland) en Jürgen Bühler (Directeur ICEJ Israël) gingen hier uitgebreid op in en spraken over ‘De wereld op een kruispunt?’ en ‘De Gemeente op een kruispunt?’ Tijdens het drukbezochte seminar op de zaterdagmiddag gingen Jay & Meridel Rawlings in op de vraag of de Aliyah als inzameling van het Joodse volk ook op een kruispunt staat.

Hun verhaal en betrokkenheid

Hennie Keegstra refereert bij de introductie van dit bijzondere echtpaar (inmiddels over 75 jaar) aan hun betrokkenheid bij ons land Nederland en de ICEJ.

De betrokkenheid bij ons land heeft te maken met het feit dat de vader van Jay tijdens de 2e wereldoorlog, 6 dagen voor de bevrijding, is gesneuveld. Hij heeft zijn vader, die op een Canadese begraafplaats in Holten ligt begraven, nooit gekend. In een droom heeft God hem laten zien dat hij eigenschappen van zijn vader in zijn vier zonen terug zou zien. In 1980 waren zij de medeoprichters van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem. Dit maakte hun deelname aan het Israëlweekend des te bijzonder.

Zij brengen het goede nieuws uit Israël door de Joodse en christelijke religies wereldwijd te bevorderen door middel van studie en onderwijs van de Heilige Schrift in hun relatie tot de volkeren met het land Israël.  Dit gebeurt via mediaproducties, waaronder films, tv-programma’s en andere opnames die ze produceren en wereldwijd uitzenden via internet en tv.

In 1972 hoorden zij in Washington DC over de benarde levensomstandigheden van de Joden in de voormalige Sovjet-Unie. Amerikaanse senatoren zeiden toen: “Geen handel met de VS tenzij de Joden in de USSR het recht krijgen om te emigreren”.

Dat was erg spannend en het plaatste de inzameling van het Joodse volk in het centrum van de wereldpolitiek en de economie. Door de genade van God raakten zij betrokken bij de strijd om de Joden in Rusland te helpen.

Aangaan van hun strijd

Wat is ten diepste de grondslag van de inzameling van het Joodse volk? Zo hield Jay zijn gehoor voor.

Hij noemt 4 belangrijke principes:

  1. Het is een antwoord op gebed;
  2. Het is de vervulling van Bijbelse profetieën;
  3. Het toont aan dat Israël een unieke natie is;
  4. Het is een sleutel tot opwekking in de eindtijd.

Vanaf 1972 begon hun strijd en zij hebben tussen 1972 en 1993 zes filmreizen naar de USSR gemaakt. In het geheim werden de opnames gemaakt, en op deze manier gaven ze een ‘stem’ aan de Joden die niet mochten emigreren. Een bekende refusenik was Nathan Sharansky die in eenzame opsluiting zat. De KGB had hem zijn Bijbel afgenomen. De Rawlings drongen zelfs door tot in het Kremlin en ze boden de Russen een petitie aan met de naam: “Laat Mijn volk gaan….”

De poorten gesloten

In 1986 kwamen er slechts 202 Joden vrij. De Rawlings gingen Rusland binnen om hun verhalen op film te krijgen. Ze werden door de KGB betrapt en sommigen werden in de gevangenis opgesloten. Ze werden door de KGB “zionistische spionnen en verraders” genoemd.

In hetzelfde jaar werd de film “Gates of Brass” uitgebracht. Deze film is wereldwijd in alle grote (hoofd)steden getoond door gezamenlijke Joodse en Christelijke zionisten. De petitie “Laat Mijn volk gaan” is door meer dan 65.000 mensen ondertekend. Hierdoor kwam er sterke druk op de USSR.

De ICEJ heeft de Rawlings geholpen met de première van de film in het Jeruzalem theater. Ook in Nederland werd maandelijks jaren, op initiatief van de ICEJ-afdeling Nederland, door christenen voor de Russische Ambassade gedemonstreerd.

In 1989 brachten de Rawlings een Thorarol naar het Kremlin en hadden ze een ontmoeting met Yuri Reshitov, de adviseur van president Michail Gorbatsjov. Over Joodse zaken zeiden ze “Laat Mijn volk gaan”. Als je dat doet zal God je zegenen. Dit was het begin van een Exodus en een opwekking in de USSR. In Duitsland viel in Berlijn de Berlijnse Muur in november 1989. Een verhoring op volhardend gebed.

Laat mijn volk gaan – demonstratie

De poorten open

‘Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik de HERE, het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël’ (Jesaja 45:1-2).

Van 1990 tot 1993 kwamen er 392.149 Joden vrij. Eind 2022 zullen dit er naar alle waarschijnlijkheid 1,3 miljoen zijn. Ook de ICEJ speelde hierin een belangrijke rol en participeerde in “Operatie Tweede Exodus”.

Vandaag de dag is Poetin van plan om de Aliyah te blokkeren. Hij zal in deze huidige crisis de strijd tegen de God van Israël niet winnen. Nathan Sharansky zegt dat er 80.000 Russische Joden klaar staan om Aliyah te maken. Ook komen er waarschijnlijk nog 40.000 uit de Oekraïne.

Hoe bijzonder is het dat wij in onze generatie getuige zijn van de vervulling van Bijbelse profetieën als het gaat om het “thuiskomen” van de Joden uit alle hoeken van de wereld. Het woord van onze God staat voor altijd!

Met het woord van God en een oproep tot gebed en tot financiële steun voor de terugkeer van Joden naar Israël reizen de Rawlings door naar hun geboorteland Canada. Ze willen deze boodschap vertellen van de oostkust naar de westkust. Een afstand van 6.000 kilometer. En ja: ook de Aliyah staat wereldwijd op een kruispunt in de geschiedenis!

Als je wilt dan kun je het seminar van Jay en Meridel Rawlings terugkijken via ICEJ-Nederland YouTube. Aliyah, terugkeer op een kruispunt?

Geschreven door Jan Posthumus, bestuurslid ICEJ Nederland