Het Internationale Strafhof, ICC, in Den Haag speelt een belangrijke rol in de wereld, om eerlijk en onafhankelijk te waken tegen oorlogsdaden, genocide en andere daden ‘tegen de menselijkheid’. Echter, de ICC is onlangs van deze missie afgestapt door een officiële aanklacht tegen Israël te doen, voor vermeende oorlogsdaden tijdens de raketaanvallen met Hamas in Gaza van 2014, en Joodse nederzettingen in de Westbank en Oost-Jeruzalem.

In reactie, is de ICEJ een wereldwijde petitie gestart die u helpen om te reageren op de ICC oorlogsaanklacht tegen Israël. De petitie zal worden aangeboden aan de lidstaten van de ICC en aan de rechters van dit hof.

Achtergrond

De ICC maakt een grote politieke beslissing om Israël aan te klagen voor oorlogsdaden, waarbij de ICC onrechtmatig haar bevoegdheid vergroot. De aanklacht was gedaan door een overactieve hoofdaanklager, Fatou Bensouda, die tweedracht zaait tegen Israël, gezien haar jarenlange privé consultaties met de Palestijnse Autoriteit.

De Palestijnen willen dit Strafhof gebruiken om Israël te verhinderen zichzelf te verdedigen, door het recht op legitiem wonen in hun thuisland te ondermijnen. Daarom moet deze aanklacht tegen Israël worden verworpen door allen die staan voor recht en gerechtigheid. Christenen hebben in het bijzonder een historisch en morele plicht om op te komen tegen dergelijke discriminatie tegen Israël.

Het belang

Het ICC overweegt een ‘hof van bewoning’ wat alleen juridische uitspraken kan doen over wreedheden onder het Rome statuut, of door het VN veiligheidsraad. Daarom is de huidige aanklacht niet rechtmatig, om verschillende redenen:

  1. Israël heeft het Rome statuut niet ondertekent voor de ICC, en heeft haar eigen juridisch systeem om oorlogsdaden te berechten.
  2. De Palestijnen zijn geen soevereine staat onder het Rome statuut, en volgens de Oslo akkoorden hebben zij geen bevoegdheid over Israëliërs op de Westbank en Gaza.
  3. Daarom heeft het ICC geen legale grond om dit te onderzoeken of Israël oorlogsdaden heeft gepleegd in de ‘bezette gebieden’ – een visie die veel Westerse democratische landen delen.
  4. De ICC hoofdaanklager Fatou Bensouda zaait tweedracht tegen Israël door haar uitgebreide bezoeken aan de Palestijnse Autoriteit. Zij richt zich alleen op de reacties van Israël en niet op de originele oorlogsdaden van de Palestijnen.
  5. In de Oslo akkoorden met Israël en de Palestijnen is uitdrukkelijk afgesproken dat zij geen rechten hebben over Israëliërs in de Westbank, Gaza en Oost-Jeruzalem, zodat zij geen juridische grond hebben om te oordelen over oorlogsdaden. Daarom ondermijnt de ICC de Oslo akkoorden en daarmee de stabiliteit in de regio.
  6. De ICC verzwakt haar positie en tevens de uitzicht op vrede, door onrechtmatige tussenkomst in een politiek spel aan de kant van de Palestijnen, juist nu Israël een historisch proces van vrede en harmonisatie met verschillende Arabische landen heeft.

Oproep tot actie

U kunt helpen om deze onrechtmatige en onjuiste aanklacht voor oorlogsdaden tegen Israël te verwerpen, door de petitie tegen de ICC te ondertekenen. Ga naar: on.icej.org/iccpetition

Geschreven door Dr. Mojmir Kallus, ICEJ Vice President for International Affair