In 1980 werd de ICEJ opgericht als een antwoord op Gods oproep: ‘Troost, troost Mijn volk’, Jes.40:1. Toen alle internationale ambassades uit Jeruzalem wegtrokken in 1980 vanwege de Arabische olieboycot, hebben christenen wereldwijd de handen ineen geslagen om een Internationale Christelijke Ambassade te Jeruzalem te openen, om Israël te blijven steunen en te blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem.

Vandaag is de ICEJ een vooraanstaande spreekbuis geworden van christelijke steun aan Israël. Met afdelingen in meer dan 80 landen vertegenwoordigd de ICEJ miljoenen bijbelgetrouwe christenen. Vanuit het hoofdkantoor in Jeruzalem willen we iedere sector in de Israëlische samenleving bereiken door hen te helpen en te zegenen, ongeacht de religieuze samenstelling of ethnische achtergrond. Wereldwijd is de ICEJ een krachtige stem geworden tegen Anti-semitisme en Anti-Judaïsme.

Ons werk is voornamelijk hulp bieden aan Holocaust overlevenden, nieuwe immigranten, jongeren en kansarme groepen, de Druzen, Christen Arabieren. De ICEJ is uw ambassade in Jeruzalem!

De missie van de ICEJ

1.    Bewogen te zijn voor het Joodse volk en de nieuwe Staat Israël

2.    Christenen mobiliseren om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem, Israël en de regio

3.    Praktische christen naastenliefde tonen vanuit de verschillende landen naar Israël toe en relaties met Israël aangaan

4.    christenen wereldwijd informeren wat er gaande is in Israël

5.    Christenleiders steunen en kerken om Anti-semitisme te bestrijden

6.    De liefde van bijbelgetrouwe christenen wereldwijd tonen aan de mensen in Israël

Giften geven

Iedere gift, groot of klein, is van belang om het leven van mensen in Israël te steunen en de christen naastenliefde te tonen.

Raak betrokken

De ICEJ is als u, met een Godgegeven passie voor het volk van Israël, om samen te werken wat zij niet alleen kunnen.

Meer dan 5000 christenen uit 100 landen komen ieder jaar naar het Loofhuttenfeest

225 vrijwilligers werken mee aan het Loofhutttenfeest in Jeruzalem

Christenen uit 120 landen bidden voor de Vrede van Jeruzalem

125.000 Joden hebben Aliyah kunnen maken door de support van de ICEJ

40 stafwerkers op het hoofdkantoor werken om de juiste berichtgeving over Israël te verspreiden en om onze uitgestoken hand in Jeruzalem te zijn

Onze bediening wordt zichtbaar door de publicaties, sociale media, satelliet en TV tot aan bijna ieder land in de wereld waardoor iedere dag duizenden gelovigen worden bemoedigd met Gods hart voor Israël.

De ICEJ activiteiten door het jaar willen mensen uitdagen om met Israël verbonden te zijn door projecten, het Loofhuttenfeest of gebedspunten.

Of het nu het werk van de ICEJ is voor Holocaust overlevenden, hulp bij de Aliyah en absorptie van immigranten, hulp aan kansarme groepen, jongerenwerk of thuiszorg: de ICEJ wil ieder bevolkingsgroep in Israël zegenen.

Doe mee met ICEJ en ervaar wat God aan het doen is in Israël. Ontdek hoe God u persoonlijk kan gebruiken om Zijn volk te zegenen. Het werk van de ICEJ is praktisch, om Gods volk te troosten.

Tijdlijn – kort overzicht van de geschiedenis van de ICEJ

1980 – de ICEJ is opgericht in Jeruzalem

1981 – de ICEJ start de Mordechai roep om de vrijlating van Russische joden

1985 – de ICEJ houdt het eerste Christen zionisten congres in Bazel

1991 – de ICEJ ontvangt de Knesset Award door bijzondere dienst aan Israël

1992 – de ICEJ helpt om 13.000 Ethiopische Joden thuis te brengen

2001 – de ICEJ maakt de musical the Covenant en deze musical wordt overal ter wereld getoond

2003 – de ICEJ begint een jongerenafdeling Grafted, nu ARISE geheten

2004 – de ICEJ wordt oprichter van de Knesset christian Allies Caucus

2005 – de ICEJ heeft een strategische partnerschap met Yad Vashem

2009 – de ICEJ ondersteunt het Haif home voor Holocaust overlevenden

2014 – de ICEJ introduceert de Envision Pastorsconferences in Jeruzalem

2015 – de ICEJ sponsort het Brussel Symposium bij het Europees Parlement