Stoet tijdens Jeruzalem-mars 2022 met Nederland vooraan

Een deelnemer uit de Nederlandse groep vertelt!

We verzamelden in het Sacherpark voor een mars door Jeruzalem. In het verleden hebben vele landen een mars op Jeruzalem gedaan, maar wij gingen een mars in Jeruzalem doen. We volgen hierbij de oproep van Zacharia 14 aan de volkeren om het Loofhuttenfeest in Jeruzalem te komen vieren.

De dag ervoor hadden Jacob en Hennie Keegstra van de Nederlandse ICEJ-afdeling verteld dat elk land in zijn eigen klederdracht, kleuren en symbolen gaat lopen. Voor Nederland is dat dan natuurlijk oranje! Ik wist niet helemaal wat ik ervan kon verwachten, maar de nieuwsgierigheid was wel geprikkeld! En een hele ervaring is het geworden!

Op de verzamelplaats in het park zag ik een Joodse familie, waarvan de jongetjes met Duitse vlaggetjes zwaaiden. De delegaties uit allerlei landen delen onderweg aardigheidjes uit, zoals vlaggetjes en kaartjes. De Duitse delegatie was er op de verzamelplaats al mee begonnen.

Op het afgesproken tijdstip zette de stoet zich in beweging: een lange gekleurde stoet met vlaggen van de deelnemende landen. En wat een vrolijkheid! En dat niet alleen in de stoet, maar ook bij de mensen langs de kant van de weg, die zijn komen kijken. Als Christenen zijn we niet altijd goed geweest voor onze Joodse broers en zussen. Maar daar is hier niets van te merken. Het voelt als een warm welkom. Vrolijkheid, lachende gezichten en dankbaarheid en verbondenheid.

Het is bemoedigend om met zoveel Christenen uit zoveel verschillende landen, op uitnodiging van de Here Jezus, het Loofhuttenfeest in Jeruzalem te mogen vieren. En sommigen zijn gekomen van de einden van de wereld. In Zacharia 14 staat dat de volken die opgaan naar Jeruzalem, zelf ook worden gezegend. Zo voelt dit ook, het is bemoedigend. Twee dagen eerder vertelde de loco-burgemeester van Jeruzalem tijdens een samenkomst, dat de gebeden en de steun van de Christenen mede er aan bijdragen dat het Joodse volk in Israël veilig kan blijven wonen.

Wat is het mooi om hier onderdeel van te mogen zijn. 

Geschreven door Hans Zwanenburg
Fotografie: ICEJ Nederland