Van 1-3 september hebben we een geweldig Israëlweekend gehad op De Betteld, met als thema: ‘Kom thuis bij de Vader’. Voor velen was het weer ouderwets genieten en voor nieuwkomers uit heel Nederland was het een feest van herkenning. Een korte impressie:

Jacob Keegstra trapte het weekend vrijdagavond af met de boodschap over Kom thuis, vanuit Maleachi 4:5,6. God gaat de kinderen terugbrengen bij de vaders. Hij werkte dat uit in drie onderdelen: allereerst harmonie in het gezin. Een geweldig perspectief in deze tijd van een vaderloze maatschappij. Als tweede, over de kinderen van Israël die terugkeren tot het hart van de vaderen Abraham, Izak en Jakob. Iets wat we in deze tijd zien. En als laatste: dat wij als gelovigen uit de heidenen in het Nieuwe Testament kinderen worden genoemd, 1 Johannes-brief. Dat geeft aan dat wij ook terug zullen keren naar het hart van de vaderen van Israël: wat een vooruitzicht!

Op de zaterdagmorgen ging Ds. Cees Kant in op het Thuiskomen van Israël. Hoe Jeshua zelf werkt aan het herstel van Israël, vanuit Jesaja 49:6. Ook was er de lancering van het boek van Peter Tsukahira: Equip, toerusting op weg naar het Koninkrijk.
In de middag hadden we een creatieve workshop, een prayerwalk en nog twee lezingen: van Tony Jurg over de zoon die thuisbleef. En het seminar van Jan Posthumus, over het huis van de Vader, de Tabernakel. Een lego-schaalmodel van de Tabernakel en de tempel maakte het geheel tot aanschouwelijk onderwijs.

Zaterdagavond sprak Jacob Keegstra over het feest van de Vader. Hoe komen we tot de Vader? Vanuit Efeze 2:18 zien we dat we door Jezus en de Heilige Geest tot de Vader kunnen komen. Dit werkte hij uit aan de hand van het gebed, de eredienst en de drie feesten: Pasen, Pinksteren en Loofhutten. Wij kennen wel Pasen als het feest van de Zoon en Pinksteren als het feest van de Heilige Geest, maar hoe komen we tot de Vader? Zou het Loofhuttenfeest het feest van de Vader kunnen zijn, waarbij wij de maaltijd van de Heer zullen vieren en de bruiloft van het Lam? Zacharia 14 geeft aan, dat eenmaal alle volken dit feest zullen vieren te Jeruzalem.

Wiljo Beerens had op zondagmorgen een persoonlijk verhaal, met zijn eigen zoektocht naar het Koninkrijk van God. Wij kunnen niet zonder de Thora/Onderwijzing van God en Israël kan niet zonder Jeshua. Wij hebben elkaar nodig in het herstelplan van God, zodat de Messias kan komen.
Tenslotte was het tijd voor Emo & Friends om ons te leiden in een lofoffer aan God. Met prachtige liederen konden wij God de Vader onze dank en eer geven en werden wij met veel banieren gezegend om tot een zegen te zijn. Kortom een geweldig weekend. U kunt het allemaal terugkijken op YouTube: ICEJ Nederland. Wij gaan verder, van feest tot feest, om naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem te gaan. Dit prachtige najaarsfeest kun je fysiek bijwonen. Ook digitaal kun je via livestream 7 dagen lang genieten van Het Feest. Kijk voor verdere informatie op onze website.