Om Israël te begrijpen kun je niet om het verleden rond de Holocaust heen. Yad Vashem in Jeruzalem is het instituut dat de herinnering van de zes miljoen omgebrachte joden “levend” houdt en hen een naam geeft. Een onbegrijpelijk hoog getal van jong tot oud, van baby tot bejaarde. Dit gebeurde in het met name christelijke Europa.

Ondanks het verleden, wilde Yad Vashem vijf jaar geleden een christelijk bureau openen, in samenwerking met de ICEJ. Op deze strategische plek is dr. Susanne Kokkonen gekomen, om de christenheid te leren: “Nooit weer”. Deze zomer waren wij in Israël en hadden een rondleiding door de nieuwe kindertentoonstelling. Anderhalf miljoen Joodse kinderen zijn er in de Tweede Wereldoorlog vermoord. Als je uit Nederland komt, schaam je je extra: Het hoogste percentage van weggevoerde Joden kwam uit ons land. Het is dan ook slechts een klein teken van medeleven, dat wij namens een de ICEJ-Nederland een gift konden overhandigen.  

Na 70 jaar Auschwitz blijft het helaas nodig om naar de christelijke wereld duidelijk te maken: “Nooit meer”. Ondersteun ons dit te doen.