Passion Week 2023

“Passion Week 2023” is een speciale vijfdelige video-onderwijsserie geproduceerd door de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem ter gelegenheid van Pesach/Pasen, die ons meeneemt op een reis die begint op zondag 26 maart om 15.00 uur (Nederlandse tijd) tot opstandingszondag 9 april om 15.00 uur (Nederlandse tijd).

Ga met ons mee naar de locaties in Jeruzalem waar Jezus Zijn laatste week van bediening doorbracht, Zijn leven uitstortte voor onze verlossing, en toen verrees in triomf over dood en graf.

Deze videoserie met Nederlandse vertaling (via cc, stuurwiel, subtiles, automate tranlation, Dutch) zal de intocht van Jezus naar Jeruzalem over de Olijfberg tot leven brengen; Zijn lijdensweg in gebed in Gethsemane; Zijn proces voor Pilatus in het paleis van Herodes; Zijn dood op Golgotha; en de opstanding van Jezus uit het graf op de derde dag!

Ook is toegevoegd een prachtige video van de avondmaalsviering in de Graftuin in Jeruzalem tijdens het het Loofhuttenfeest in 2022. Sluit uw hart aan bij het onze en neem het brood en de wijn terwijl u naar deze video kijkt en de krachtige getuigenis hoort van het lijden en de gevangenschap van een predikant voor het evangelie in Turkije.

De Passion Week-serie begint zondag 26 maart om 15.00 uur (Nederlandse tijd) op het YouTube-kanaal van de ICEJ: on.icej.org/passionweek.