Jacob Keegstra overhandigt het eerste exemplaar van Zicht op Verborgen Parels aan Hennie Keegstra

Onder grote belangstelling werd zaterdagmorgen 9 maart – tijdens de maandelijkse themaochtend – het boek Zicht op Verborgen Parels gepresenteerd.

De plaats van de presentatie – temidden van de trouwe bezoekers aan de themaochtenden – is niet zomaar door de auteurs gekozen. Deze plek is de ‘broedplaats’ waar al veel ‘parels’ zijn gedeeld.

Samen schrijven

Hennie en Jacob Keegstra hebben dit boek samen geschreven. Tijdens de presentatie bekende Hennie geen echte super schrijfster te zijn. Maar hoe is dit prachtige en unieke boek dan ontstaan? Al is taal niet haar sterkste punt, maar ordenen, verzamelen en het geheel bij elkaar brengen is wel een van haar talenten. Dat heeft ze jaren gedaan en ze wist dat het zo’n belangrijke verzameling aan Hebreeuwse inzichten was geworden dat het haar verlangen werd om dit iedereen te laten weten. Maar hoe? De twijfel sloeg toe en ze bracht het in gebed. Het antwoord kreeg ze via Jeremia 30: 2, waar staat “Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek”.

Kort daarna kreeg ze hulp van een schrijver en een redacteur, zodat er een boek kon ontstaan. Hoe bijzonder! Met zijn theologische kennis heeft Jacob het boek verder verrijkt.

De uitgever

De samenwerking met de uitgever Cees Scholten en zijn team was ook heel bijzonder. Ook zij brachten waardevolle ideeën naar voren, zoals de eerste Hebreeuwse letter Aleph in de titel te verbergen. Zoals God verborgen aanwezig is in Zijn Naam JHWH, zo is God ook verborgen aanwezig in dit boek…
Wat ook speciaal is aan dit boek: de uitgever heeft gezorgd dat op de omslag, in de grotten van Qumran een fonkelende parel te zien is.

Uit handen van uitgever Cees Scholten ontvangen Jacob en Hennie Keegstra het boek Zicht op Verborgen Parels.

Verborgen parels

Jacob en Hennie zijn zelf geraakt en onder de indruk van de rijkdommen van de Hebreeuwse wortels van Gods Woord. Dit boek kan worden gezien als een beknopte kennismaking met de verborgen parels van het christelijk geloof. Het is hun verlangen dat mensen (opnieuw) enthousiast worden over Gods Woord en dat het een verdieping zal geven in hun persoonlijk geloofsleven en de wandel met God.

Waar is het boek te koop?

Wil je meer weten over het meest gelezen boek ter wereld? Wil je op zoek naar diepere betekenissen van de Bijbel? Ben je nieuwsgierig naar verborgen parels in Gods Woord? Het boek is via deze website te bestellen. In de maand maart kun je een speciaal gesigneerd boek ontvangen en zelfs zonder porto kosten!