Wij zijn vereerd u, mede namens de Israëlische Ambassade, uit te nodigen voor een bijeenkomst om de jaarlijkse dag voor de herdenking van de Sjoa (Jom Hasjoa) bij te wonen.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op vrijdagavond 3 mei a.s. van 19.30 uur-21.30 uur in een ruimte van Stadskerk de Wijngaard, Mr. P.J. Troelstraweg 147a te Leeuwarden.

Sinds het uitbreken van de oorlog op 7 oktober vorig jaar, wordt er elke vrijdagavond in de Stad Leeuwarden (interkerkelijk) voor de situatie in Israël gebeden. Dit doen we ook op vrijdagavond 3 mei, in combinatie met de herdenking.

In diverse steden in Nederland, zullen velen luisteren naar de verhalen van hen die getroffen zijn door één van de donkerste hoofdstukken in de geschiedenis.

In Leeuwarden zal ds. Herman de Vries uit Dokkum zijn verhaal vertellen.

Na de oorlog bekeerde de Joodse oma van Herman zich tot het christendom. Waarom en hoe dat zo is gegaan, weet hij niet. Zijn vader heeft het geloof overgenomen en voedde Herman in die traditie op, waarop hij besloot dominee te worden. In zijn rol als dominee probeert Herman verbinding te maken en te leggen naar het jodendom.

De bijeenkomst is een unieke gebeurtenis die openstaat voor het publiek om getuige te zijn van de verhalen, na te denken, te praten en vooral te luisteren en te bidden. Mensen die alleen voor het gebedsuur komen (19.30-20.30 uur) kunnen om half negen weer weg.

Opgeven

Wilt u zich opgeven als u er de hele avond bij wilt zijn? Als u alleen bij het gebedsuur bent, is dat niet nodig. Opgave voor 1 mei a.s. tot 18.00 uur bij:

Met vragen kunt u ook bij hen terecht.

Met vriendelijke groet, mede namens de Israëlische Ambassade,

Arjen Lont,  honorair consul van Israël en
Jan Posthumus, bestuurslid/coördinatie gebed ICEJ Nederland