Jan Posthumus spreek op het ICEJ Israël-weekend
05.4.2023 20:00
-
05.4.2023 21:00
Meester P.J. Troelstraweg 147a, Leeuwarden

Uitleg over de symboliek van de Sedermaaltijd