Jan Posthumus spreek op het ICEJ Israël-weekend
25.1.2023 10:00
-
25.1.2023 12:00
Meester P.J. Troelstraweg 147a, Leeuwarden

Themaochtend over de “Feesttijden des Heren”