Gebed voor Israël

‘Israël, vertrouw op de HERE, Hij is hun hulp en hun schild; gij huis van Aaron, vertrouwt op de HERE, Hij is hun hulp en hun schild; gij, die de HERE vreest, vertrouwt op de HERE, Hij is hun hulp en hun schild’ (Psalm 115:9-11).

Tot drie keer toe beroept de Psalmist zich op: ”vertrouw op de HERE, want Hij is hun hulp en hun schild”. Dat deze tekst Gods volk tot een aansporing en bemoediging mag zijn in de komende dagen.

 • Bid dat Israël zich in deze oorlog tot de HERE zal keren, want Hij is hun hulp en hun schild.
 • Bid dat alle nog in leven zijnde gijzelaars die in de onderaardse tunnels worden vastgehouden spoedig vrij zullen komen.
 • Bid dat de onderhandelingen over de vrijlating van de gijzelaars tussen Israël en Hamas, door bemiddeling van Qatar, succes zal hebben.
 • Bid in het bijzonder voor Emma & Yuli ( 3 jaar) voor Eitan (12 jaar) voor Amelia (5 jaar) en Kfir (9 maanden) en al die anderen die door Hamas zijn ontvoerd.
 • Bid voor de bewoners aan de grens met Libanon die weer geconfronteerd werden met projectielen vanuit Libanon. Als reactie hierop heeft het leger tegenaanvallen op Libanon uitgevoerd.
 • Bid dat Hezbollah zich in het Noorden van Israël niet in de oorlog gaat mengen.
 • Bid voor de inwoners van Judea en Samaria die ook dagelijks worden geconfronteerd met ongeregeldheden. Vooral het vluchtelingenkamp in Jenin, wat als schuilplaats voor militanten wordt gebruikt, is voor het leger aanleiding om binnen te vallen.
 • Bid om wijsheid en vastberadenheid onder de Israëlische leiders en het leger.
 • Bid dat de geconstateerde eenheid onder het volk en in de regering gehandhaafd blijft.
 • Bid dat de regen die nu in Israël valt, in het voordeel van Israël gaat zijn in de strijd tegen Hamas.

Gebed voor de Volken

‘Niet ons, o Here, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt’ (Psalm 115:1-3).

In de komende week reizen afgevaardigden van Arabische en islamitische landen naar de permanente leden van de VN veiligheidsraad met een oproep tot een wapenstilstand.

 • Bid dat de macht van Ayatollah Khamenie van Iran wordt verbroken in de naam van Jeshua, nu hij de moslimlanden heeft opgeroepen om de banden met Israël te verbreken.
 • Bid dat de macht (van satan) achter de machthebbers zoals Poetin, Erdogan en Khamenie verbroken wordt in de naam van Jeshua.
 • Bid dat de Arabische landen die met Israël een (Abraham) akkoord hebben gesloten, geen gehoor zullen geven aan de oproep van Khamenie.
 • Bid dat er verwarring en verdeeldheid komt in het kamp van de vijand.
 • Bid ook voor Jemen, nu blijkt dat Houthi-rebellen een Israëlisch vrachtschip hebben gekaapt in de Rode Zee. Ze hebben gedreigd dat alle Israëlische schepen voor hen doelwit zijn.
 • Bid dat zij zich zullen bekeren tot de God van Abraham, Izak en Jacob.
 • Dank voor de vele christenen in Iran en Pakistan en andere moslimlanden.
 • Bid om bescherming van de christenen in Saoedi Arabië en Jordanië die te maken hebben met vervolging.
 • Bid dat veel moslims in die landen in dromen en visioenen de God van Israël en Zijn Zoon Jeshua gaan ontmoeten.
 • Bid om bescherming van de inwoners in Gaza.
 • Bid dat de patiënten, waaronder veel baby’s, in het al-Shifa ziekenhuis dat onder controle van Hamas staat een veilig onderkomen zullen krijgen in ziekenhuizen van Egypte.
 • Bid dat de pro-Palestijnse protesten over de hele wereld zullen verdwijnen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten’ (Jesaja 55:8-9).

Zondagavond hebben we de drie dagen van vasten en gebedsactie “Om Sions wil niet zwijgen” met 40 deelnemers via een TEAMS ontmoeting afgesloten. In totaal hebben 130 Nederlanders uit 6 verschillende landen meegedaan aan het bidden en vastenweekend.

 • Dank God dat velen aan de oproep gehoor hebben gegeven om in het afgelopen weekend te vasten en te bidden voor Israël en de bevrijding van de gijzelaars.
 • Dank God dat veel kerken en gemeentes afgelopen zondag in hun diensten aandacht hebben geschonken aan de oorlog in Israël en onder andere hebben gebeden voor de bevrijding van de gijzelaars.
 • Dank God dat de doordeweekse gebedsinitiatieven groeien.
 • Bid ook om bescherming van de Nederlandse vrijwilligers in Israël waaronder Corrie, Jannie en Yudith als ze is Israël onderweg zijn om families te bezoeken.
 • Bid vooral voor gezinnen in kleine gemeenschappen in het Noorden die zonder beveiliging de dagen in angst en spanning moeten doorbrengen en last hebben van traumatische ervaringen na het zien van verschrikkelijke beelden.
 • Bid voor de komende verkiezingen van a.s. woensdag.
 • Bid dat politici zullen worden gekozen die achter Israël (gaan) staan.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De eerstvolgende gebedsmomenten zijn:

 • Maandagavond 20 november van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)
 • Dinsdagavond 21 november van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)
 • Dinsdagavond 28 november van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten. Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt. Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus