Gebed voor Israël

‘En hij (de farao) riep Mozes en Aaron in de nacht, en zei: Sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de HEERE, zoals u gesproken hebt’ (Exodus 12:31).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Dank God dat het volk Israël wereldwijd de door U ingestelde feesttijd van Pesach gaat gedenken, die vanavond met een Sedermaaltijd begint.
 • Bid dat er gedurende de Pesach, die 7 dagen duurt, geen terroristische aanvallen op Israël worden gepleegd.
 • Bid om een goede afstemming tussen de regering van Israël en de VS als het gaat om vergeldingsaanvallen op Iran.
 • Bid dat Jeruzalem en Washington het eens zullen worden over een mogelijk grondoffensief in Rafah. Veel hangt af van de ontwikkelingen tussen Israël en Iran.
 • Dank God dat Likud parlementslid Tali Gottlieb een tekst uit Psalm 60 tweette: ‘Met God zullen we machtige daden verrichten en Hij zal onze tegenstanders verpletteren’.
 • Bid voor de situatie in het Noorden waar de Israëlische luchtmacht Hezbollah-doelen in Zuid-Libanon regelmatig aanvalt.
 • Bid voor de Israëliër die onlangs in Samaria gewond raakte door een explosief verborgen aan de voet van een Palestijnse vlag.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid dat de Hamasleiding in de nacht gedurende Pesach tegen de nog levende gijzelaars zal zeggen: ga weg uit jullie gevangenschap en dien de HEERE.
 • Bid om de uitleiding, redding en verlossing van alle nog levende en mogelijk omgekomen gijzelaars die vastzitten in de tunnels van Gaza. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet vreest dat er nog maar 40 gegijzelden in leven zijn.
 • Bid voor Jarden Bibas wiens hele familie werd ontvoerd in de Gazastrook. Hij werd ontvoerd door Hamas-terroristen, afzonderlijk van zijn vrouw Shiri en twee kinderen Ariel en Kfir.
 • Dank dat er in Jeruzalem 5.000 bloemen geplant zijn met een boodschap aan de 133 gijzelaars “wij wachten op jullie”.
 • Bid dat het ‘getouwtrek’ en ‘handjeklap’ over een staakt-het-vuren en de vrijlating van de gijzelaars stopt.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de IDF alle vanuit Libanon vechtende Hezbollah commandanten elimineert.
 • Bid dat de IDF alle terroristische cellen, waaronder terroristen en observatieposten en militaire structuren in centraal Gaza elimineert.
 • Bid om bescherming voor de piloten van de IDF die doelen in Iran in de buurt van kerncentrales hebben aangevallen.
 • Bid voor de tank en artillerie soldaten in en rondom de Gazastrook ter voorbereiding op een grondaanval in Rafah.
 • Bid specifiek voor de soldaten van het IDF Netzah Yehuda-bataljon nu de VS sancties hebben aangekondigd tegen mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever.
 • Bid voor de familie van de majoor Dor Zimel die bezweken is aan de verwondingen bij een Hezbollah aanval vorige week.

Gebed voor de Volken

‘Daarna zei de HEERE tegen Mozes: Ga naar de farao toe en spreek tot hem: Zo zegt de HEERE, de God van de Hebreeën: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen’ (Exodus 9:1).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat we in de naam van de God van de Hebreeën tot de leiders van Hamas zullen spreken: Laat Mijn volk de gijzelaars gaan.
 • Bid voor Egypte die zeer alert is op het aanstaande grondoffensief van Israël in Rafah.
 • Bid dat de humanitaire basisbehoeften in goede handen terecht zullen komen. Er staat een inhoud van 700 voedsel-en hulpvrachtwagens eenvoudigweg te wachten aan de Palestijnse kant op VN-agentschappen.
 • Bid voor de inwoners van Jemen, waar volgens de VN meer dan 20 miljoen mensen humanitaire hulp en beschermingsdiensten nodig zullen hebben.
 • Bid voor de gelovigen in Iran en Jemen nu beide landen te maken hebben met massale overstromingen.
 • Bid dat de leiding van Hamas wordt ontbonden nu Hamas overweegt om Qatar te verlaten.
 • Bid dat Turkije, die openlijk terreur ondersteunt, de Hamas leiding niet zal toelaten. En dat nog wel op Europees grondgebied!

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor Joodse studenten die wereldwijd te maken hebben met antisemitisme. Veel studenten steunen het terrorisme met leuzen als ‘Dood aan Amerika en Israël’.
 • Bid dat het antisemitisme in Londen stopt waar een Joodse man met arrestatie werd bedreigd omdat hij Joods is.
 • Bid dat Canadezen hun stem laten horen nu tijdens een protest in Ottawa openlijk terrorisme en geweld tegen Joden wordt gepromoot.
 • Dank dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een hulppakket aan Israël heeft goedgekeurd ter waarde van 17 miljard dollar.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed. Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewezen, en Zijn goedertierenheid mij niet heeft onthouden’ (Psalm 66:19-20).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid dat het groeiend antisemitisme en de protesten een halt worden toegeroepen in ons land.
 • Bid vooral voor de Joodse gemeenschap in ons land die om hun ‘Jood zijn’ worden bedreigd, uitgescholden en nergens meer welkom zijn.
 • Bid dat we niet terug zullen keren naar de periode van 40 – 45 waar bordjes werden geplaatst met de tekst: “Voor Joden verboden”.
 • Bid dat de landelijke, regionale en plaatselijk overheden krachtiger gaan optreden tegen antisemitisme.
 • Bid dat de Synodeleden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) afstand nemen van de verklaring die ze hebben gepubliceerd met als titel: “Politieke loopgraven staan oplossingen en noodhulp Palestina en Israël in de weg”.
 • Bid dat de leden van de PKN gemeenschap afstand zullen nemen van deze verklaring en dat ze om Sions wil niet zullen zwijgen.
 • Dank dat er inmiddels al predikanten hebben gereageerd en geprotesteerd.

Gebed voor de ICEJ:

 • Dank God dat Hij acht slaat op onze gebeden en dat Hij Zijn goedertierenheid niet aan ons heeft onthouden.
 • Dank God voor het wereldwijde werk van de ICEJ die vanuit Jeruzalem duizenden bereikt.
 • Dank God voor de groei van het werk van de Ambassade in ons eigen land.
 • Bid ook met name voor de jongere generatie dat ze open gaan staan voor het profetisch Woord van God als het gaat om onze relatie met Zijn volk.
 • Bid voor de komende Hands on Serving tour die van 19 – 29 mei wordt georganiseerd.
 • Bid dat de juiste mensen zich als deelnemer zullen aanmelden.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid dat het pas verschenen boek ‘Zicht op verborgen parels’ van Hennie en Jacob Keegstra velen in Nederland en België zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 30 april van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus