Gebed voor Israël

‘Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen de Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten’ (Maleachi 3:1).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor een doorbraak en overwinning in deze oorlog en bid voor de gesprekken over een akkoord die momenteel plaatsvinden.
 • Bid om eenheid in de regering, en voor premier Netanyahu die ermee heeft ingestemd om het Israëlische onderhandelingsteam groen licht te geven om gesprekken te beginnen over de vrijlating van de gijzelaars.
 • Bid dat de macht van Hezbollah en de Hamas wordt verbroken en dat ze er niet mee wegkomen door het sluiten van een ‘schijnvrede’.
 • Bid dat Hamas niet de macht en controle krijgt over Gaza, Judea en Samaria.
 • Bid voor de situatie in het Noorden waar Hezbollah effectief een hele regio van Israël onbewoonbaar heeft gemaakt.
 • Bid voor Boven Galiea en de Golan waar door raketaanvallen tientallen branden zijn uitgebroken waardoor bossen zijn afgebrand. Het zal tussen 10 en 15 jaar duren om te herstellen.
 • Bid voor de bevolking die noodgedwongen al zo lang in andere delen van Israël moet wonen.
 • Bid ook voor de bevolking in de Golan hoogvlakte en Judea en Samaria rond het meer van Galilea die ook door raketten van Hezbollah worden bedreigd.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de veilige terugkeer van alle Israëliërs die nog steeds door Hamas in Gaza worden gegijzeld.
 • Bid om een Goddelijk wonder.
 • Bid dat zij en hun geliefden in goede gezondheid zullen zijn en niet de hoop verliezen dat ze snel naar huis zullen terugkeren.
 • Bid dat wereldleiders Hamas en haar sponsors in Iran en Qatar eindelijk onder druk zullen zetten om de Israëlische gijzelaars vrij te laten.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de familie van soldaat Aleksandr Yakiminsky (19) die is overleden na een terroristische steekpartij in de Joodse stad Karmiel in Galilea.
 • Bid voor de families van de omgekomen soldaten Elay Elisha Lugasi (21) en Roy Millar (21) en Eyal Mimran (20) die werden gedood tijdens gevechten in de Gazastrook en voor Itay Galea die werd gedood tijdens gevechten in het Noorden.
 • Bid voor al de families die geliefden moeten missen. Sinds 7 oktober zijn 680 soldaten omgekomen. 871 burgers werden vermoord en 4.045 soldaten zijn gewond geraakt waaronder 2.055 bij het grondoffensief.
 • Bid dat de IDF het grondoffensief in Gaza zal kunnen beëindigen.
 • Bid om eenheid in alle onderdelen van de Israëlische krijgsmacht, en dat ze zullen blijven volharden.

Gebed voor de Volken

‘Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen’ (Ezechiël 36:24).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de burgers in Gaza de humanitaire hulp krijgen die ze nodig hebben. Terwijl Israël grote inspanningen levert om ervoor te zorgen dat ze hulp krijgen blijft Hamas de hulpgoederen stelen en verbergen voor de burgers.
 • Bid dat Hezbollah zich terugtrekt in overeenstemming met resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad.
 • Bid voor Iran waar de gematigde politicus Massoud Pezeshkian de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.
 • Bid om een opwekking onder de bevolking van Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Dank voor de hartverwarmende steun van de Duitse voetbalclub SV Werder Bremen die een vlag met de afbeelding van de ontvoerde Israëliër Hersch Goldberg-Polin toonde voor de ingang van haar stadion.
 • Bid dat de verkiezingen in Frankrijk, waar naar schatting 43 miljoen Fransen hebben gestemd voor een nieuw parlement, ten gunste voor Israël zullen zijn.
 • Bid voor het Verenigd Koninkrijk waar de Labourpartij heeft gewonnen en Keir Starmer de nieuwe premier is geworden.
 • Bid voor de Verenigde Staten waar getwijfeld wordt aan de bekwaamheid van Biden om in november a.s. opnieuw tot president gekozen te worden.
 • Bid dat mensen over de hele wereld meer sympathie zullen hebben voor de schok en pijn die Israëliërs de afgelopen negen maanden hebben geleden, en meer begrip voor hun vastberaden reactie om Hamas te vernietigen.
 • Bid dat mensen over de hele wereld de grote inspanningen zullen beseffen en erkennen die Israël levert om burgerlevens aan beide kanten van dit conflict te redden.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land’ (Psalm 143:10).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid dat de nieuw aangestelde regering gaat regeren en dat de Tweede kamer stopt met het vertoonde kinderachtige gedrag zoals tijdens het debat over de regeringsverklaring.
 • Bid voor alle ministers en in het bijzonder voor premier Schoof.
 • Bid dat er in ons land absoluut geen plaats meer zal zijn voor antisemitisme in welke vorm dan ook.
 • Bid dat de klimaatactivisten en Extension Rebellion stoppen met hun acties. Ze hebben zondagmorgen het Israël Producten Centrum van Christenen voor Israël beklad en geblokkeerd.
 • Bid om bescherming voor christelijke organisaties zoals Christenen voor Israël en de ICEJ.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in ons land.
 • Bid dat kerken en gemeentes zicht zullen krijgen op het profetisch Woord van God en niet langer zullen blijven zwijgen over Israël.
 • Bid dat God een Geest van genade en gebeden zal uitstorten over ons land.

Gebed voor de ICEJ:

 • Dank voor de Trial conferentie die in het World Forum te Den Haag is gehouden waar rond 400 christenen uit verschillende landen bij aanwezig waren.
 • Dank voor de inspirerende toespraken en krachtige lofprijs en aanbiddingsmomenten gedurende deze tweedaagse conferentie.
 • Bid dat de rechters van het Strafhof en Gerechtshof gehoor zullen geven aan de waarschuwende oproep in het aan hen uitgereikte decreet om Israël niet te verdelen.
 • Bid dat God dit op een bijzonder wijze gaat gebruiken ook omdat deze rechtspraken op Nederlands grondgebied worden uitgesproken.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid dat velen zich voor dit bijzondere weekend zullen opgeven.
 • Bid om troost voor Jacob en Hennie en alle familieleden na het overlijden van Hennie haar vader op 99 jarige leeftijd.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 9 juli van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam  Israëlbidders.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus