Gebed voor Israël

‘Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen’ (Psalm 133:1).

De nieuwe regering van Israël vertegenwoordigt een zeer breed spectrum van de Israëlische samenleving, maar wordt bijeengehouden door de smalle marge van slechts één Knesset-zetel. Tot dusverre heeft het verschillende stemmen van wantrouwen overleefd, maar het wordt nog steeds elke week geconfronteerd met hindernissen en druk die zijn voortbestaan ​​bedreigen.

 • Bid dat de leiders binnen de coalitieregering hun verschillen opzij zullen zetten en gaan werken voor het welzijn van het hele volk van Israël.
 • Laten we de Heer vragen om een ​​geest van wijsheid en begrip te geven aan de leiders van Israël en dat ze eensgezind zullen zijn in het doel en in het verdedigen van de natie.
 • Bid dat goddelijke leiders zullen opstaan die het land besturen naar ware rechtvaardige maatstaven.
 • Blijf bidden voor de gezondheid en genezing van degenen die besmet zijn met het coronavirus in Israël en over de gehele wereld.
 • Bid dat het ministerie van Volksgezondheid in Israël met wijsheid te werk zal gaan om het verhoogde infectiepercentage in het land te beteugelen.
 • Bid om bescherming van de grenzen in het Noorden en langs de Gazastrook na beschietingen van raketten vanuit Libanon door Hezbollah en ballonbranden in het Zuiden.

Gebed voor de Volken

‘Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof’ (Galaten 3:14).

De betrekkingen tussen Israël en veel van zijn Arabische buren blijven verbeteren sinds de ondertekening van de Abraham-akkoorden in september vorig jaar. In de laatste week van juli bevestigde de koning van Jordanië, Abdullah II, dat hij geheime ontmoetingen had met Israëls nieuwe premier Naftali Bennet en minister van Defensie Benny Gantz.

 • Laten we, terwijl we zien dat de betrekkingen tussen Israël en veel nieuwe Arabische naties groeien, bidden dat de Heer deze zich ontwikkelende banden wil blijven zegenen, zelfs als Hij Israël en deze landen beschermt tegen de Iraanse nucleaire en terreurdreiging.
 • Laten we ook bidden voor betere relaties van mens tot mens tussen deze landen, evenals voor een opwekking in de regio in overeenstemming met het profetische visioen van de Jesaja 19-snelweg.
 • Bid voor het trotse maar nederige oude volk van Libanon, dat ze verlichting zullen vinden van de huidige economische ineenstorting en de vrijheid van hun land zullen behouden van de Iraanse/Syrische/Hezbollah dominantie en uitbuiting.
 • Bid dat de internationale gemeenschap eindelijk zal ingrijpen op een manier die de nationale economie en onafhankelijkheid zal doen herleven, vrij van de invloed en controle van Iran.
 • Bid voor vrede tussen de verschillende bevolkingsgroepen van Libanon.
 • Laten we ook bidden voor de kerk in Libanon. Dat de Heer hun vrijmoedigheid zal geven en deze situatie zal gebruiken om een ​​opwekking in Libanon te brengen.
 • Bid voor een machtige beweging van de Heilige Geest in Libanon, dat velen in hun nood tot de Heer zouden uitroepen en Jezus echt zouden leren kennen.

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:37-38).

De ICEJ gaat door met de voorbereidingen voor het Loofhuttenfeest van dit jaar van 20-26 september. In de schaduw van het coronavirus blijft het onzeker of buitenlandse pelgrims het Feest van dit jaar persoonlijk kunnen bijwonen, dus zullen we veel van onze tijd en inspanningen concentreren op het online Feest via ons speciale streamingplatform. Het is het gebod van de Heer om “het feest te houden” en we willen dit doen met de ijver en uitmuntendheid die dit feest verdient.

 • Laten we de feestvoorbereidingen van dit jaar in gebed ondersteunen.
 • Bid met ons mee dat de Heer wijsheid en goddelijke strategieën zal geven aan de leiding van de ICEJ terwijl ze plannen maken voor de Soekot-viering van dit jaar.
 • Bid voor de sprekers en aanbiddingsleiders die hun boodschappen voorbereiden voor het feestpubliek, dat ze de heiligen mogen dienen in kracht en genade.
 • Bid dat genezing en verlossing vanuit Jeruzalem naar de naties zal stromen via de online Feestbijeenkomst van dit jaar.
 • Bid dat de christenen in Nigeria en Zuid Afrika verenigd en versterkt zullen worden om de uitdagingen van door de overheid gesanctioneerde moslimvervolging en geweld aan te kunnen.
 • Bid ook dat de ICEJ in staat zal zijn om de komende maanden meer Zuid-Afrikaanse Joden te helpen de veiligheid in Israël te bereiken.
 • Bid voor de voorbereidingen van het Israël-weekend op de Betteld van 3 t/m 5 september a.s. en dat nog velen zich zullen aanmelden.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus