gebed, jes 62

Gebed voor Israël

‘De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden’ (Psalm 34:16 en 18).

Israël bevindt zich in een vluchtige tijd waarin zijn betrekkingen met verschillende belangrijke landen kritieke overgangen ondergaan. Zo begon Turkije onlangs ongebruikelijke toenaderingen naar Israël te maken na jaren van vijandig beleid en retoriek van de hardvochtige islamitische president Recep Tayyip Erdogan.

 • Dank dat van 30-31 januari 2022 president Isaac Herzog de feitelijke heerser van de Verenigde Arabische Emiraten, kroonprins Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan heeft ontmoet.
 • Dank dat het water in het meer van Tiberias gestaag stijgt door de overvloedige regen.
 • Bid dat de in Israël voorspelde 100.000 Covid besmettingen per dag stopt nu ook het aantal ernstige patiënten in de ziekenhuizen blijft stijgen.
 • Bid dat Israël de grenzen spoedig weer openstelt voor christenen en andere buitenlandse bezoekers die door het land willen reizen.
 • Bid dat Israël met de beste en veiligste behandelingen en vaccins komt die echt een einde zullen maken aan de dreiging van deze wereldwijde gezondheidsdreiging.
 • Bid dat de leiders van Israël wijsheid en voorkennis hebben over hoe ze alle uitdagingen waarmee ze in de regio en wereldwijd worden geconfronteerd, kunnen aanpakken.
 • Bid om wijsheid voor de regering Bennett nu de politie van Israël beschuldigd wordt van spionage.
 • Bid dat er snel een einde komt aan de beproevingen van de familie Netanyahu over de juridische zaken en bid voor het welzijn van het hele land.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Zingt de HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid’ (Psalm 96:2-3).

Rusland staat naar verluidt op het punt om een nieuw militair offensief tegen buurland Oekraïne te lanceren, waardoor een conflict oplaait dat al sinds 2014 suddert, toen Moskou het Krim-schiereiland en verschillende enclaves langs de oostgrens van Oekraïne innam. De Israëlische autoriteiten bereiden zich voor op een mogelijke noodluchtbrug van Oekraïense Joden uit het land.

 • Dank dat de Israëlische nationale eenheid voor terrorismebestrijding en de IDF een terroristische cel uit het Nablus-gebied vroegtijdig heeft ontmanteld.
 • Bid voor de situatie aan de grens met Oekraïne waar nog steeds een inval vanuit Rusland dreigt.
 • Bid dat er geen oorlog zal uitbreken in deze regio en dat de 75.000 Joden van Oekraïne veilig zullen blijven, zelfs als ze overwegen om Aliyah naar Israël te maken.
 • Bid dat de Iraanse proxy-milities in Jemen snel zullen worden geneutraliseerd en verslagen.
 • Bid dat het klerikale regime in Iran door de internationale gemeenschap verantwoordelijk zal worden gehouden voor het verspreiden van geweld en angst in de hele regio.
 • Bid dat Iran ervan zal weerhouden om kernwapens te producen waarmee ze Israël zouden kunnen vernietigen.
 • Bid om bescherming voor de bewoners in het noorden van Israël aan de grens met Libanon nu weer een Syrische luchtafweerraket op Israël is afgeschoten.
 • Bid voor de Palestijnse kinderen die van jongs af aan worden geïndoctrineerd met haat tegen Israël, zodat ze vervolgens ingezet kunnen worden als kindsoldaten.
 • Bid dat Amnesty International het eenzijdig verhaal herroept omtrent de beschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid door Israël.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De HERE bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen; Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden’ (Psalm 147:2-3).

 • Op 24 januari begon de ICEJ met het hosten van de jaarlijkse Envision-conferentie voor predikanten en bedieningsleiders. De conferentie is verlengd met een maand, tot en met 17 februari.
 • Bid dat de Envision-conferentie een grote impact zal hebben op de predikanten en bedieningsleiders die deelnemen aan deze online bijeenkomsten.
 • Bid dat elke deelnemer een duidelijk, tijdig woord van de Heer zal ontvangen over de juiste richting voor hun bediening, aangezien we hopelijk het einde van de coronapandemie naderen.
 • Bid dat de Envision-conferentie ook de steun voor de ICEJ zal versterken onder de vele kerken en bedieningen die op de conferentie vertegenwoordigd zijn.
 • Bid voor de Aliyah en integratie bij de plannen van de Israëlische regering om de komende maanden 3.000 Ethiopische Joden naar huis te brengen in een noodluchtbrug uit dat door oorlog verscheurde land.
 • Bid dat de blokkades die de 3.000 Ethiopische Joden tegenhouden worden opgeheven.
 • Dank dat de ICEJ vorig jaar zo’n 50 mobiele schuilkelders kon leveren aan kwetsbare Israëlische grensgemeenschappen.
 • Bid dat we deze cruciale inspanningen in 2022 kunnen voortzetten en dat het vermogen van de volkeren hierbij ingezet kan worden.
 • Bid voor de overlevenden van de Holocaust in ons unieke warme huis in Haifa.
 • Dank dat we de nationale callcenters voor overlevenden uit konden breiden met een nieuwe faciliteit in Jeruzalem.
 • Bid dat we hoop en toekomst kunnen geven aan arme gezinnen, kansarme jongeren en behoeftige minderheden in het hele land Israël.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Veel heil en zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland voor het komende jaar 2022.

Jan Posthumus