Gebed voor Israël

‘Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de HERE der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des HEREN af te smeken’ (Zacharia 8:22).

Vanaf 1 maart heeft Israël besloten om zijn grenzen volledig te heropenen voor alle toeristen, ook voor degenen die niet zijn ingeënt. Dit betekent dat Israël één van de eerste landen is die de reisbeperkingen van het coronavirus opheft en volledig zal heropenen voor internationale reizigers.

• Bid dat de luchtvaartmaatschappijen genoeg vluchten naar Israël hebben, dat de Israëlische hotels en restaurants snel weer open gaan en dat alle reisleiders en buschauffeurs weer fulltime aan het werk kunnen.
• Bid dat de Heer christenen van over de hele wereld in oktober naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem zal trekken.
• Bid dat ze voldoende financiën zullen hebben die nodig zijn om de reiskosten naar Israël te kunnen betalen.
• Bid ook dat de pelgrims voor het Loofhuttenfeest in staat zullen zijn om de nodige visa te krijgen van de Israëlische autoriteiten in hun land.
• Bid dat er de komende weken, voorafgaand aan het Pascha, rust zal heersen in het hele land Israël.
• Bid om goddelijke bescherming over het hele volk Israël en om vrede in Jeruzalem en alle andere steden waar Joden en Arabieren dicht bij elkaar wonen.
• Bid dat plannen om problemen te veroorzaken, vooral door terreurgroepen als Hamas, op tijd worden ontmaskerd en verijdeld.
• Bid dat er vredestichters opstaan om de orde en kalmte te bewaren onder alle inwoners van het land.

Gebed voor de Volken

‘O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen’ (Psalm 83:1-4).

Het separatistische conflict in Oost-Oekraïne dat sinds 2014 sluimert, is nu bewust opnieuw aangewakkerd door de Russische leider Vladimir Poetin, en wie weet waar deze oorlog toe leidt. Israël is heel voorzichtig geweest met het wegen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne vanwege de delicate evenwichtsoefening die Jeruzalem moet spelen.

• Dank voor de eerste groep Joden die inmiddels vanuit Warschau in Israël zijn aangekomen.
• Dank ook voor de wonderen die in Oekraïne gebeuren, zoals raketten die verdwijnen zonder schade aan te richten.
• Dank dat Kiev en andere belangrijke steden nog steeds vrij zijn en ook vrij zullen blijven.
• Bid dat er geen wereldoorlog uit naar voren komt.
• Bid voor de Joodse Oekraïense President Zelenski.
• Bid voor de 200.000 Joden in de Oekraïne dat ze de juiste vluchtroutes zullen vinden.
• Dank dat Israël heeft gezegd dat ze zich voorbereiden om 10.000 Joden uit de Oekraïne als immigranten te ontvangen.
• Bid dat we als het wereldwijde Lichaam van Christus allemaal een hemels perspectief zullen hebben op dit aardse conflict.
• Bid dat we Gods plannen en doeleinden over Rusland en Oekraïne zullen verstaan vanuit Zijn woord.
• Bid dat echte vredestichters opstaan in deze zeer vluchtige crisis.
• Bid dat de bedoelingen van de Heer in deze oorlog zullen zegevieren.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Ik zal hen tot Mij fluiten en hen vergaderen, want Ik bevrijd hen, en zij zullen even talrijk worden als zij waren’ (Zacharia 10:8).

Het ontbranden van de oorlog in Oekraïne is een tragedie die zich ontvouwt, maar het biedt christenen die van Israël houden ook de kans om Joodse gemeenschappen te helpen om het conflict in Oekraïne ontvluchten. Dit geldt zelfs voor de nog woonachtige Joden in Rusland die vrezen dat het zich zou kunnen verspreiden. Het Joods Agentschap voor Israël heeft de ICEJ om hulp gevraagd bij de dringende evacuatie van bedreigde Joodse families uit Oekraïne en Rusland.

• Bid voor de Aliyah-inspanningen die moeilijk en zelfs gevaarlijk zullen zijn.
• Bid voor goddelijke bescherming voor alle betrokkenen, in het bijzonder de Israëlische autoriteiten en vrijwilligers op de grond in Oekraïne, evenals de Joodse families die onder weg zijn naar Israël.
• Bid dat de benodigde fondsen snel binnen zullen komen, zodat we tijdig het verschil kunnen maken in het redden van Joodse levens uit het oorlogsgebied.
• Bid dat de ICEJ Aliyah-inspanningen in deze en andere regio’s van de wereld snel zullen doorgaan en zelfs zullen gaan bloeien dankzij de hand en de zegen en de bescherming van de Heer.
• Bid voor de plannen die gemaakt worden om een Internationale Leiders Conferentie (ILC) in mei te organiseren n Jeruzalem.
• Bid dat de Heer het leiderschap van de ICEJ de inzichten, wijsheid en het onderscheidingsvermogen zal geven die nodig is om plannen te maken voor de toekomst van de bediening in zulke turbulente en onzekere tijden.
• Bid dat alle nationale directeuren en vertegenwoordigers die van plan zijn deze conferentie bij te wonen ook fysiek bij ons zullen zijn.
• Bid ook dat de Heilige Geest op een krachtige manier aanwezig zal zijn tijdens alle ILC-bijeenkomsten.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus