Gebed voor Israël

‘De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige zegt de HERE der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de HERE der heerscharen.’ (Haggai 2:10).

Zondag 18 juli was het op de Joodse kalender Tisha beAv, de negende dag van de maand Av, waarop herdacht wordt dat de beide Tempels werden verwoest en andere rampen het Joodse volk troffen. De Bijbel noemt Jeruzalem een lastige steen en een struikelblok, en dat geldt niet alleen voor de volken van de wereld, maar ook voor Israëls eigen regering. De Islamitische partij was woedend, nadat Joden de Tempelberg bestegen en het Israëlische volkslied zongen.

 • Bid God dat Hij over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem de Geest der genade en der gebeden zal uitgieten (Zacharia 12:10a).
 • Bid dat deTempelberg geen breuk in de eenheids­regering gaat veroorzaken.
 • Bid voor premier Bennett en zijn regering.
 • Bid voor de Israëlisch oud-premier Benjamin Netanyahu en zijn gezin die na 12 jaar zijn ambtswoning heeft verlaten.
 • Bid dat de snelle toename van het aantal Coronabesmettingen weer afneemt.
 • Bid vooral voor hen met een zwak immuunsysteem zoals kankerpatiënten.
 • Bid voor de noordgrens met Libanon nu er vanuit dat land weer raketten op Israël zijn afgevuurd. Bid voor de IDF die op de aanval heeft gereageerd.

Gebed voor de Volken

‘Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (de HERE) dienen’ (Jesaja 19:23).

De voormalige Egyptische first lady Jehan Sadat is vrijdag 16 juni jl. overleden na een lange strijd tegen kanker, zo meldden Egyptische media. Israëlische politici betuigden zondag hun innige deelneming en herinnerden aan de tijd dat mevrouw Sadat Jeruzalem bezocht.

 • Bid God dat dat de onderlinge relaties met gematigde Arabische landen (denk aan de Abraham akkoorden) ertoe zal bijdragen dat de profetie over de heerbaan spoedig in vervulling zal gaan.
 • Bid God dat de rust terugkeert op de Westelijke Jordaanoever nadat Palestijnen in opstand kwamen met de Israëlische soldaten tegen de bouw van een Israëlische nederzetting.
 • Bid voor de VN organisatie die het bouwen van nederzettingen een oorlogsmisdaad noemt en als een schending van het Internationaal recht door Israël. Bid dat ze tot inkeer en erkenning van de waarheid komen.
 • Bid voor Arabische winkeliers in het hele land die van de Palestijnse Autoriteit de opdracht hebben gekregen om alle borden met Hebreeuwse teksten te verwij­deren.
 • Bid dat grote bedrijven die in Israël handel bedrijven, zoals de verkoop van ijs door Ben & Jerry’s, niet zullen capituleren voor anti­semitisme en voor de druk van de BDS-beweging, voor alles wat slecht is in het anti-Israëlische en anti-Joodse gedachte­goed.
 • Bid voor de miljoenen mensen in de VS en Canada die te maken hebben met extreme hoge temperaturen, waardoor er veel bosbranden ontstaan.
 • Bid voor de inwoners en slachtoffers van Duitsland, België en Zuid Limburg die ten gevolge van hevige regenval door overstromingen zijn overvallen.
 • Bid voor de naar schatting 811 miljoen mensen over de gehele wereld die mede door de Coronacrises honger lijden.

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde’ (Jesaja 11:12).

Raphael Evers, opperrabbijn in Düsseldorf, en zijn vrouw Channa hopen op 1 augustus definitief op het vliegtuig naar Israël te stappen, ze gaan op Aliyah. De opperrabbijn die ook jaren in Nederland heeft gewoond zei: ”Onze toekomstverwachting is dat Israël alles zal overleven en natuurlijk hopen we daarnaast op een snelle komst van de Masjiach.”

 • Bid God dat de ogen in kerken en gemeentes in Nederland zullen opengaan voor de God van Israël die de verdrevenen van Israël aan het verzamelen is.
 • Bid dat ze oog krijgen voor het profetisch woord wat in deze tijd voor hun ogen in vervulling gaat.
 • Bid in het bijzonder voor Rabbijn Evers en zijn vrouw die hebben besloten om te emigreren met de uitspraak van: “Israël is mijn Thuisland”.
 • Dank God dat de Christelijke Ambassade dit jaar tot nu toe meer dan 1.800 Joden geholpen heeft om naar Israël te emigreren, inclusief de sponsoring van Aliyah-vluchten voor 1.164 nieuwkomers uit 17 landen.
 • Bid dat de volgende luchtbrug van de 274 Bnei Menashe groep, die over twee maanden wordt verwacht, succesvol zal zijn.
 • Bid voor alle Joden in de rest van de wereld die op dit moment, naast het wereldwijde Corona-virus, worden opgejaagd door het antisemitisme virus.
 • Bid God dat het Coronavirus, wat zich opnieuw als een olievlek over de wereld en Nederland verspreidt, een halt wordt toegeroepen.
 • Bid voor de familie van Peter R. de Vries die op 15 juli jl. aan de gevolgen van de moordaanslag is overleden.
 • Bid voor de voorbereidingen van het Israëlweekend op de Betteld van 3 t/m 5 september a.s. en dat nog velen zich zullen aanmelden.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus