Gebed voor Israël

‘De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden’ (Leviticus 23:1).

Israël maakt momenteel zijn vierde piek in coronavirusinfecties door in de afgelopen 18 maanden, met ongeveer 10.000 nieuwe gevallen per dag en ziekenhuizen vol met ernstige gevallen. Dit ondanks het feit dat het grootste deel van de bevolking al gevaccineerd is. De Delta- en Delta-Plus-varianten veroorzaken de meeste van deze infecties, en de Israëlische regering haast zich om iedereen een derde dosis van de Pfizer-vaccins te laten prikken om een ​​nieuwe Lock-Down tijdens de Joodse Hoge Heilige Feest Dagen te voorkomen. Ook de start van het nieuwe schooljaar wordt bedreigd.

 • Bid voor Israël en zijn leiders, dat ze wijsheid en succes zullen hebben bij het bestrijden van de laatste coronagolf.
 • Bid dat Israëlische onderzoekers een beter antwoord vinden op het verslaan van de dreiging van het coronavirus in al zijn variaties.
 • Bid dat het land deze laatste coronagolf zal overwinnen en zich eindelijk kan openstellen voor buitenlandse toeristen.
 • Bid dat het Israëlische volk zich werkelijk tot de Heer wendt en Zijn antwoord zoekt op deze hedendaagse plaag.
 • Bid voor de Joodse feestdagen die in de maand september worden gevierd.
 • Bid voor de bewoners van Jeruzalem die last hebben gehad van de bosbrand bij Jeruzalem die waarschijnlijk is aangestoken. Zolang het niet volledig is uitgedoofd, bestaat het risico van een heropleving. We zien branden over de hele wereld die al een week of zelfs twee weken aan de gang zijn.
 • Bid om bescherming voor de bevolking langs de Gazastrook nadat vorige week door Hamas georganiseerde rellen zijn uitgebroken en daardoor een Israëlische grenspolitie door zijn hoofd is geschoten.
 • Bid voor de bewoners van de Gazastrook die door Hamas worden gegijzeld.
 • Bid om wijsheid voor de regering van premier Bennet en de IDF die door dergelijke acties worden uitgedaagd om te reageren.

Gebed voor de Volken

‘Geprezen zij de HERE. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van uitreddingen, bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood.’ (Psalm 68:20-21).

De afgelopen weken heeft de Amerikaanse regering besloten haar strijd van twee decennia tegen de Taliban in Afghanistan te beëindigen en abrupt het door oorlog verscheurde land te verlaten, en het over te laten aan het lot van de onderdrukkende islamitische militie.

 • Laten we onze gebeden verenigen met de gebeden van de ondergrondse kerken in Afghanistan, dat ze in deze moeilijke tijd beschermd en gesterkt worden in hun geloof, net zoals God de Hebreeuwse kinderen beschermde tegen een zekere dood in het boek Daniël.
 • Laten we ook bidden voor de veiligheid van alle mensen in Afghanistan.
 • Bid voor de Afghaanse christenen met een islamitische achtergrond die volgens Open Doors  na hun bekering tot het christendom worden vermoord.
 • Bid voor de weinige christenen in Afghanistan die veelal in huiskerken bij elkaar komen en worden vervolgd om hun geloof in Jezus. 
 • Bid dat het doel van de Taliban (alle christenen in het land uitroeien) niet zal worden uitgevoerd.

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur’ (Mattheüs 24:32-33).

Dit jaar zal het ICEJ Loofhuttenfeest een online evenement zijn met als thema “De dagen van Elia”. Landen van over de hele wereld zullen aan het Feest deelnemen als het Feest vanuit Jeruzalem digitaal naar onze huizen wordt gebracht via computer en andere mobiele apparaten.

 • Laten we bidden dat elk aspect van het Feest geleid zal worden door de Heilige Geest en dat kijkers van over de hele wereld een ontmoeting met God zullen hebben als ze deelnemen aan deze online bijeenkomsten.
 • Laten we ook bidden dat de kracht van God aanwezig zal zijn om tekenen en  wonderen te doen door middel van deze wereldwijde bijeenkomsten.
 • Dank God dat we als Nederlandse afdeling van de ICEJ van 3 t/m 5 september het Israëlweekend kunnen organiseren met als thema: “Let op de vijgenboom”.
 • Bid voor de sprekers Peter Tsukahira en Jacob Keegstraen de Praise en worshipband onder leiding van Emo die hun boodschappen voorbereiden voor de deelnemers die gaan komen.
 • Bid dat God tot individuen, kerken en bedrijven zal spreken om de Aliyah-inspanningen die we ondernemen te helpen financieren.
 • Dank God dat de ICEJ het afgelopen jaar 324 deelnemers aan de speciale zomerkampen heeft kunnen helpen.
 • Bid om wijsheid voor een ieder die betrokken is bij de kabinetsformatie.
 • Bid dat de leiders van de verschillende partijen elkaar gaan aanvaarden en accepteren in plaats van afwijzen.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland

Jan Posthumus